Julemøtet 2009

lys Historielaget inviterte til hyggemøte tirsdag 8. desember på skolens personalrom.

Nytt nummer av Hof-Minne 2009  ble delt ut til medlemmer og lagt ut for salg.

Paul Thode ga oss et inspirerende minikurs om slektsgransking. Han fortalte om hvordan en kan sette i gang og viste hvor de viktigste kildene er å finne. Han poengterte hvor viktig det er å gå til kildene,  ikke stole blindt på det en kan finne i f. eks. i  slektsbøker, og å dokumentere det en finner. Mange fine tips! 

Roger Halvorsen holdt et hyggelig  foredrag  m/ fine lysbilder og barnesanger om «Blomster og barneleker».  For at slike tradisjonelle barneleker ikke skal bli glemt, oppfordret Halvorsen besteforeldre til å videreføre dem til egne barnebarn. Noen var nye for oss, men det ble  også mange gjenkjennende  nikk og smil.

Informasjon ble gitt om planlagt tur til Peer Gynt-spelet på Gålå 4.-6. august 2010. Det viste seg at interessen var stor og turen ble fulltegnet samme kveld!

Deretter var det kaffe, pepperkaker og julekake  for de 80 frammøtte.