Historielagets årsmøte 24.mars 2010.

Historielagets årsmøte ble avviklet på personalrommet på Hof skole onsdag 24. mars. Sekretæren leste årsberetningen, kassereren framla revidert  regnskap  og valgkomteens formann presenterte komiteens innstilling som så ble klappet igjennom.

Deretter var det kaffepause og informasjon om aktivitene framover.

 Eldar Steen –  tidligere leder av Fossesholm herregård og  lokalhistoriker,  viste  lysbildeforedrag om Norges første offentlige kjørevei – strekningen mellom Kongsberg og Hokksund. Det var et interessant  og  underholdende foredrag med anekdoter, sagn og historikk som de 56 frammøtte  åpenbart likte godt.