Konsert i Gamle Skoger kirke

Hof kommune / Hof historielag / Kirkelig fellesråd:

ønsket velkommen til

Torsdagskonsert 26.08.10.  i Gamle Skoger kirke

                                                                

22 mennesker møtte fra Hof. Før konserten fikk vi en orientering av Sverre Hornkjøl om kirkens opprinnelse og bruk: Skoger gamle kirke er en langkirke av stein på gården Hanaval i Drammen kommune. Byggeår er antatt å være mellom 1200 og 1220 – de eldste tømmeret er fra 1192, og kirken er dermed Drammens eldste bygg. Kirken ble oppført over en kilde som nå trolig er skjult under alteret. Kirken er viet til Olav den hellige og ligger i ferdselsåren mellom Vestfold og Viken. Den blir ikke varmet opp og er derfor kun i bruk fra juni til september til gudstjenester og vielser.

Konserten var ved Birgitte Stærnes (fiolin), Martin Haug (gitar) og Victor Riakhin (cembalo, orgel).  Kantor Riakhin spilte på et flamsk cembalo som han selv og vår dyktige omviser bygde i 2007. Vi fikk også høre Riakhin spille på det gamle orgelet m/ cymbelstjerner (et slags klokkespill). Vi fikk høre vakker barokkmusikk i spesielle omgivelser.

Etter konserten fikk vi en orientering om interiøret i kirken. Kalvariegruppen (korsfestelsesgruppen) på frontveggen er det mest dyrbare av alle kunstskattene i kirken og regnes for å være like gammel som kirken selv. Mesteparten av interiøret er fra restaureringen i 1620-årene. Orgelet ble installert i 1825 – det ene av de to eldste kirkeorglene fortsatt i bruk i Norge. Organistene «varer» lenge her: på 150 år hadde kirken kun 3 organister.  Etter tordenvær i 1748 ble kirken satt i stand og benker installert. Disse antas å være gjenbruk av benker fra Hillestad stavkirke som ble revet på den tiden.

Det ble en hyggelig og interessant kveld.