Møte om kulturminneregistrering

Hof Historielag  inviterte til et orienterende og forberedende møte om kulturminneregistrering mandag 7. mars kl. 18.30 på skolens personalrom. Leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til ca 50 frammøtte og fortalte litt om Historielagets nye, store prosjekt: sammen med Hof kommune ønsker Historielaget å gjennomføre en fullstendig kartlegging av kulturminner i bygda.

Lokalhistoriker og erfaren kulturminneregistrator Tor Bjørvik fra Hedrum  holdt et inspirerende bildeforedrag: Hva er kulturminner?  Hvorfor registrere kulturminner?  Han ga tips om hvordan en kan komme i gang, hvor en finner informasjon,  hvordan ta vare på kulturminner, hva en kan bruke informasjonen til osv. Han fortalte om erfaringer fra andre registreringer, og hadde flere fine historier på lager.    

Historielaget hadde delt opp kommunen i 21 roder/kretser. Møtedeltakerne ble oppfordret til å bli med i den roden hvor en hadde mest lokalkunnskap å bidra med. Flere rodeledere meldte seg allerede samme kveld! Tor Bjørvik vil være med å sette i gang gruppene: gi opplæring og praktisk informasjon om kart, skjemaer, gps og foto.  Han så fram til samarbeidet. Så langt var han godt fornøyd; han syntes det var en veldig god stemning på møtet.

Leder gjentok oppfordringen: La oss skape et lokalt engasjement i bygda vår – dette blir spennende!

Nærmere informasjon kan fås hos Aud-Marit Lillehof, mobilnr.: 92816914 eller epost: aud-m-li@online.no