Hof Historielags årsmøte 2018 avholdes torsdag 22.mars kl. 18.30

Hof historielag ønsker alle medlemmer og interesserte velkommen til årsmøtet.

Dato: Torsdag 22.03.18
Tidspunkt: 18:30
Sted: Hof skole personalrom

 

 

Agenda:

Blått interiør – Harriet Backer

* Årsberetning
* Regnskap
* Endring av medlemskontingent fra kr 200,- til 250,-
* Valg
* Foredrag  «Kunstnerbyen Holmestrand i gamle dager»
v/ Vidar Ullenrød (tidligere informasjonssjef på Oslo Børs, nå styreleder i Vestfoldmuseene og Vestfold Vann)
* Eventuelt

 

Leder vil også orienter om planlagte aktiviteter og turer, bl.a. «Bli kjent i bygda di» – tur 2018.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, meldes styret v/ leder Aud-Marit Lillehof senest to -2- uker før møtet.

Det vil bli enkel bevertning samt utlodning.

Vel møtt!
Styret