Hof historielag nominert til kulturminnedagsprisen 2018

I forbindelse med årets kulturminnedager som arrangeres i tidsrommet 8.-16. september deler Kulturvernforbundet ut prisen til en lokal arrangør som enten ved årets program og/eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om «å tilgjengeliggjøre kulturminner for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer».

Temaet for årets kulturminnedager er «Typisk norsk – ikke bare norsk», som også tema for Det europeiske kulturarvåret 2018. Kulturminnedagene vil bli markert over hele landet med mer enn 200 arrangementer fra sør til nord. Kulturvernforbundet har det koordinerende ansvaret for dagene, mens det er de lokale foreningene, historielagene, kystlagene, husflidslagene, museene, kommunene osv. som står bak de enkelte arrangementene.

«Kulturvernforbundet er imponert over det glødende engasjementet, kreativiteten og kunnskapen hos de lokale arrangørene. Kulturminnedagene er som en diger spennende skattekiste som åpnes opp for publikum hvert år, og bidrar til å spre kunnskap og nysgjerrighet rundt våre kulturminner» sier generalsekretær i Kulturvernforbundet Toril Skjetne.

Styret i Kulturvernforbundet har i forkant av årets kulturminnedager nominert fem lokale arrangører til den gjeve Kulturminnedagsprisen på kr. 30 000,-. Prisen vil bli delt ut til en av de nominerte under årets kulturminnedager.

Hof historielag har arrangert Kulturminnedagene flere ganger før og har i år valgt å fokusere sterkt på tema for Kulturminnedagene og Kulturarvåret «Typisk norsk – ikke bare norsk». Arrangementet har et godt faglig program og foredragene omhandler alt fra slektshistorie, teknikker og mønster som brukes i norske folkedrakter, til hvilken betydning påvirkning utenfra har hatt for lokalsamfunnet. Arrangementet finner sted på Eidsfos Hovedgård som er et vitnesbyrd og en spennende del av tidlig norsk industrihistorie.

De fem nominerte til Kulturminnedagsprisen 2018 er:

  1. Kulturminnedag på Fosenkaia v/Trondhjem kystlag i Trondheim
  2. Kulturminnedagen «TYPISK NORSK –IKKE BARE NORSK» v/ Hof historielag i Eidsfoss, Vestfold
  3. Lågdalsmuseets store gårds- og håndverksdag i Kongsberg, Buskerud
  4. Kulturminnedag 2018 – Hornkjøltårnet i Eidskog, Hedmark v/ Hornkjøltårnets venner
  5. Rosemåling og andre handverkstradisjonar i Os (Lyngheim, Hordaland)