Høstmøte i Hof historielag – torsdag 24.10.19

Tradisjonen tro arranger Hof historielag høstmøte for alle våre medlemmer.
Sted: Hallen i Eidsfoss.
Møtet starter kl 18:30

Agenda:

  • Hofdialekta v/ Aud-Marit
  • Styre informerer om lagssaker

Servering: Kaffe med mer

Samt utlodning

Vel møtt!