Julemøte – torsdag 05.12.19

Godt nytt år!Sted: Granly i Vassås
Møtet starter kl 18:00

Program:

  • Presentasjon, omtale og utdeling av Hof-minne 2019
  • Medlemsinformasjon og enkel markering av at laget er 40 år
  • Sandar Spellemannslag underholder. Det blir salg av boka «Folkemusikk i Vestold»

Bevertning, utlodning og juleprat

Velkommen!