Møter

2022: Årsmøtet . Høstmøtet . Julemøtet

2021: Julemøtet

2019: Årsmøtet . Høstmøtet . Julemøtet

2018: Årsmøtet  . Julemøtet

2017: Årsmøtet  . Julemøtet . Kulturminnedagen
       Kulturvernforbundet i Vestfold

2016: Årsmøtet . Høstmøtet . Julemøtet

2015: Årsmøtet . HøstmøtetJulemøtet

2014: ÅrsmøtetHøstmøtet . Julemøtet.

2013: Årsmøtet . Høstmøtet . Julemøtet

2012: Årsmøtet . Høstmøtet .  Julemøtet

2011: Julemøtet

Kulturminneregistrering, 07.03.11.

Hof Historielag  inviterte til et orienterende og forberedende møte om kulturminneregistrering mandag 7. mars kl. 18.30 på skolens personalrom. Leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til ca 50 frammøtte og fortalte litt om Historielagets nye, store prosjekt: sammen med Hof kommune ønsker Historielaget å gjennomføre en fullstendig kartlegging av kulturminner i bygda.

Lokalhistoriker og erfaren kulturminneregistrator Tor Bjørvik fra Hedrum  holdt et inspirerende bildeforedrag: Hva er kulturminner?  Hvorfor registrere kulturminner?  Han ga tips om hvordan en kan komme i gang, hvor en finner informasjon,  hvordan ta vare på kulturminner, hva en kan bruke informasjonen til osv. Han fortalte om erfaringer fra andre registreringer, og hadde flere fine historier på lager.

Historielaget hadde delt opp kommunen i 21 roder/kretser. Møtedeltakerne ble oppfordret til å bli med i den roden hvor en hadde mest lokalkunnskap å bidra med. Flere rodeledere meldte seg allerede samme kveld! Tor Bjørvik vil være med å sette i gang gruppene: gi opplæring og praktisk informasjon om kart, skjemaer, gps og foto.  Han så fram til samarbeidet. Så langt var han godt fornøyd; han syntes det var en veldig god stemning på møtet.

Leder gjentok oppfordringen: La oss skape et lokalt engasjement i bygda vår – dette blir spennende!

Nærmere informasjon kan fås hos Aud-Marit Lillehof, mobilnr.: 92816914 eller epost: aud-m-li@online.no

Julemøte 08.12.10.

Historielaget inviterte til julemøte onsdag 8. desember kl. 18.30  i Kultursalen (tidl. Samfunnshuset)

Med gløgg og pepperkaker ble  de 110 som møtte opp denne kalde førjulskvelden ønsket velkommen av leder Aud-Marit Lillehof. Hun kunne presentere et rikholdig program.

Vi fikk først oppleve vakker sang og stemningsfull musikk ved kulturskolelevene Anniken Kolstad Skoglund og Jenny Almenningen og kulturskolerektor Jon Endre Røed Olsen.

Deretter var det historiefortelling ved Halvdan Solberg. Han ga oss et tilbakeblikk i radiohumoren, og fortalte med innlevelse hyggelige historier ”med” bl. a. Peer Aabel og Halfdan Hegtun.

Etter kaffen var det lagssaker og presentasjon av årets innholdsrike og flotte Hof-Minne som ble delt ut til medlemmer. Heftekomiteen har (igjen) levert et ypperlig produkt med fine artikler fra mange ulike bidragsytere.

Deretter var det premiere på Christian Erik Nordbys nye film “Langs gjengrodde stier 2: en vandring i skogene vest for Eidsfoss. Fra Hakavik i nord til Eidstoppen i syd”. Dette ble 52 minutter med vakker naturfilm fra Eikerns vestside. Imponerende, særlig når vi får vite litt om arbeidet som ligger bak: utrolig mange krevende filmopptak og feltarbeid(opptak er gjort på vårparten hvert år i 5 år). Lyd- og lyskvalitet og kommentarene er av meget god kvalitet. Filmen inneholder en imponerende mengde navn f.eks. på personer, gårder, plasser, steder, stier, veier,  og forteller oss om naturfenomener, flora og fauna, hendelser, minnesmerker osv. (-et hefte med skriftlig dokumentasjon og kart + kildehenvisninger følger med).

Orientering om dagstur til Oslo søndag 6. februar 2011 for å besøke minnesmerker over utvandrede Hofsokninger. Besøk på Bislett stadion for å se Per Ungs statue av Martinus Lørdal. Deretter besøk på Norsk Teknisk Museum med omvisning i Hans Halvorsens verksted.

 

Kulturminnedagen 12.09.10.

Den norske kulturminnedagen var søndag 12. september. Årets tema: «Nytt liv i gamle minner». Historielaget ville presentere Pusserstallen – lokstallen fra 1901 og dens gamle og nye liv.

Pusserstallen er den eneste gjenværende bygningen fra stasjonsområdet på Eidsfoss. Jernbanestrekningen Tønsberg- Eidsfoss ble nedlagt i 1938. Stiftelsen Gamle Eidsfos og Eidsfoss Musikkforening har satt i stand Pusserstallen både inn- og utvendig, og den gamle teglverksbygningen benyttes i dag som konsert- og festlokale store deler av året samtidig som den formidler gammel jernbanehistorie.

Søndagens arrangement var et samarbeid mellom Hof Kommune, Hof Historielag, Museumsforeningen Vestfold Privatbaner, Stiftelsen Gamle Eidsfos, Eidsfoss Musikkforening og Kultur og Folkehelse i Vestfold.  Derfor ble dagen kalt en ”Kul-turdag” og begynte med gratis omvisning på Eidsfoss. 35 mennesker var med på vandringen.

Etter omvisningen fortsatte arrangementet inne i Pusserstallen. Håkon Westby fra Museumsforeningen Vestfold Privatbaner fortalte om og viste bilder fra selve jernbaneanlegget Tønsberg- Eidsfoss og jernbanedriften mellom 1901 og 1938, med vekt på den postale historien langs banen. Leder av Museumsforeningen Carl Olav Karlsen fortalte om prosjektene de har på gang og etterlyste saker foreningen ønsket seg.

Deretter fortalte Fred Nordseth fra Stiftelsen Gamle Eidsfos litt fra Eidsfoss’ historie og kampen for bevaringen  på 1970-tallet, viste bilder fra Eidsfoss og sang ei lokal jernbanevise.

Ann-Elisabeth Johansen fra Musikkforeningen på Eidsfoss orienterte deretter om foreningens dugnadsarbeide med Pusserstallen. Materialet i gulvet og deler av scenen er faktisk gjenbruk av materiale fra lokalet Solvang. Deretter snakket hun om konserter og andre arrangementer som har vært på stedet. Robert Haraldsen bidro med 2 melodier fra cd som ble innspilt til Jernbanejubileet i Eidsfoss 2001.

Arrangementet ble avrundet med konsert ved trubaduren Louis Jacoby.

Været var strålende og det ble en hyggelig ettermiddag med fine foredrag og gode musikkopplevelser.

Som det blå banneret viser er dette en del av noe større. European Heritage days blir arrangert i de fleste av Europarådets medlemsland. Målet er at ”Kulturminnedagen skal bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer. Gjennom ulike arrangementer over hele landet vises fram mange kulturskatter, blant annet historiske monumenter, verneverdige bygninger og gjenstander, bygningsmiljøer og kulturlandskap”.

Sommermøte på Eidsfos Hovedgård 28.06.10

Historielaget inviterte til medlemsmøte på Hovedgården mandag 28. juni. Mye har skjedd på Hovedgården, og vi fikk se oss om både ute og inne. Leder Aud-Marit Lillehof holdt et lite foredrag om Hovedgårdens historie og dugnadsarbeidet i hagen. Styreleder i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård, Hanne Schwartz,  fortalte om  Stiftelsens arbeid, restaureringen som er nå er gjort og om nye planer. Den nye driveren Tollak Skogland, presenterte seg, og vi ble servert rundstykker og kaffe.  Christian Erik Nordby viste noen fotografier, viste slagg-klumper etter jernutvinningen og  fortalte litt om de spennende  funnene på Øksne. Deretter fikk vi en orientering om de neste arrangementene i Historielagets regi. Ca 45 møtte opp til en hyggelig kveld. Noen bilder her.

Årsmøte 24.03.10

Historielagets leder ønsket velkommen til de ca 60 frammøtte. Årsmøtesaker med framlegg av årsmelding og  årsregnskap ble avviklet i henhold til innkalling. Historielaget hadde i 2009 173 betalende medlemmer. Valg: valgkomiteens forslag  til leder og styremedlemmer ble valgt (se Historielagets styre:  kontaktinfo). Leder orienterte om ulike saker og arbeidsområder og om turer og utflukter i 2010.

Etter årsmøtesaker var det tid for kveldens foredrag: Eldar Steen- lokalhistoriker og tidligere leder av Fosseholm herregård, viste lysbilder og fortalte om Norges første offentlige kjørevei: Sølvveien fra Kongsberg til Hokksund. Han holdt et engasjerende foredrag med mange historiske fakta og morsomme anekdoter. Arbeidet med veien antas å ha startet allerede i 1624 for å sikre en god transportkjede for Sølvverket i Kongsberg. Vedlikeholdet av veien måtte bøndene i distriktet stå for. Bøndene i Hof måtte bidra til vedlikehold av veien i Sandsvær.

Julemøte 08.12.09.

Historielaget inviterte til hyggemøte tirsdag 8. desember på skolens personalrom.

Nytt nummer av Hof-Minne 2009  ble delt ut til medlemmer og lagt ut for salg.

Paul Thode ga oss et inspirerende minikurs om slektsgransking. Han fortalte om hvordan en kan sette i gang og viste hvor de viktigste kildene er å finne. Han poengterte hvor viktig det er å gå til kildene,  ikke stole blindt på det en kan finne i f. eks. i  slektsbøker, og å dokumentere det en finner. Mange fine tips!

Roger Halvorsen holdt et hyggelig  foredrag  m/ fine lysbilder og barnesanger om “Blomster og barneleker”.  For at slike tradisjonelle barneleker ikke skal bli glemt, oppfordret Halvorsen besteforeldre til å videreføre dem til egne barnebarn. Noen var nye for oss, men det ble  også mange gjenkjennende  nikk og smil.

Informasjon ble gitt om planlagt tur til Peer Gynt-spelet på Gålå 4.-6. august 2010. Det viste seg at interessen var stor og turen ble fulltegnet samme kveld!

Deretter var det kaffe, pepperkaker og julekake  for de 80 frammøtte.