Møter 2011

Årsmøte 2011, torsdag 31. mars kl. 1830, på personalrommet, Hof skole.

Velkommen til møte om kulturminneregistrering:

Hof Historielag  inviterer til et orienterende og forberedende møte om kulturminneregistrering:

Mandag 7. mars kl. 18.30 på Hof skoles personalrom.

Innledning v/ Tor Bjørvik: Hva er kulturminner? Erfaringer fra andre registreringer. Bildeserie.

  • Orientering om prosjektet v/ Aud-Marit Lillehof
  • Kaffe
  • Inndeling i kretser/roder
  • Praktisk gjennomføring, samarbeid, arbeidsform. Kart og skjemaer
  • Framdrift

La oss skape et lokalt engasjement i bygda vår -dette blir spennende!

Nærmere informasjon kan fås hos Aud-Marit Lillehof, mobilnr.: 92816914 eller epost: aud-m-li@online.no