2. pinsedagstur 2016: Eidshagan

EidshaganReferat fra «Bli kjent i bygda di»- tur, mandag 16.mai, 2. pinsedag 2016

Den tradisjonelle 2.dags pinseturen falt i år på den 16. mai. Det faktum at det var «dagen før dagen» hindret ikke de vel 50 deltagerne fra å møte opp ved Vannverket på Eidsfoss kl.13.00 for å delta på den tre timer lange turen i godt pinsevær.

Turen var lagt til området kalt Eidshagan, til en turløype og sti ryddet og merket på nytt av Kyrre Hansen. Turen var prøvegått på forhånd, og tiden var godt beregnet skulle det vise seg.

Leder Aud-Marit tok vel imot deltagerne på parkeringsplassen og fortalte litt om historien til området vi skulle ferdes i og om hva som var verd å merke seg underveis. Kyrre Hansen fra Eidsfos Verk var med som kjentmann. Flere av deltagerne var fra Eidsfoss og det var denne gangen mange av den unge garde som ønsket å bli mer kjent med sitt nærområde. Første stopp på turen var ved Bergsvannet, nedenfor Eidsfoss kirke. Syd for kirken fikk vi påvist en grøft som ble gravet til bruk som skyttergrav under siste krig. For de som ikke hadde presis lokalkunnskap om fenomenet, var dette en ny oppdagelse. Det ble også fortalt at der Eidsfoss kirke nå ligger befant det seg tidligere et hus, en eldre verkstedarbeiderbolig som het Flisestua. Huset ble revet for å gi plass til kirken da den ble oppført i 1904.

Følget krysset deretter fylkesvei 35 for å komme inn på den gamle stien som gikk opp mot Eidshagan. Stien ledet oss forbi brønnen som dekket vannforsyningen til Eidsfoss hovedgård i tidligere tider, videre forbi en skytestilling fra krigens dager, og deretter langs steingjerder som gikk parallelt med stien som felles grense for de små husmannsplassene som tidligere lå i Eidshagan. Det var tydelige spor etter gammel bosetting, dyrking og beiting av husdyr i området. Store eiker dominerte skogsområdet. Flere av turdeltagerne merket seg at det var forekomst av bøk langs stien. En sjelden plante, vårerteknopp fra erteblomstfamilien ble også observert og artsbestemt. En velholdt og vakkert beliggende husmannsplass kalt Kølastua ble behørig omtalt. Kyrre Hansens og Arild Bergli Olsens slekt har tilknytning til stedet.

På utkikkspunktet og rasteplassen Kikut orienterte både Aud-Marit og Kyrre om stedet. Tidligere stod det et utkikkstårn der. Et trekunstverk av kunstneren Harald Oredam er relativt nylig fraktet dit opp av Kyrre og utgjorde et særegent element inne i skogsområdet.

Potetløkka var navnet på en av de åpne plassene vi stoppet ved. Det var et av forsamlingsstedene på Eidsfoss i tidligere tider og der ble det også dyrket poteter som stedsnavnet tilsier.

St.Hansaften ble alltid tidligere markert på flere steder i Eidsfossamfunnet. Det var tilstelninger på Eidsfos hovedgård, på Sandvik og ved Verkstedstranda. Det var dans og moro med maistang, sang og musikk.

Kafferast og hyggelig prat ble lagt til Sandvikstranda med flott utsikt mot Eikeren. Strandområdet var nylig ryddet av ivrige ungdommer fra Eidsfoss, kunne Kyrre fortelle. Aud-Marit delte nok en gang raust av sin historiske kunnskap om Eidsfoss i gamle dager.

Da vi gikk fra Sandvik passerte vi en skytestilling fra den kalde krigen, og det var litt spesielt. Turfølget avsluttet vandringen langs den oppmerkede stien mot Verkstedstranda og det nyetablerte boligfeltet Rydningen.

Ref. Anne K Høstmælingen