Rode 1 (fra Fylkesgrensa tom Solbakk, begge sider av fv.35)

 HOF-01-001 Johansvingen  HOF-01-002 Kullmile på Thorrudåsen  HOF-01-003 Kjøyte ved Sandsætervollen.
 HOF-01-004 Grunnmur på Sandsætervollen.  HOF-01-005-Gammel-sætervoll-Sandsæter  HOF-01-006 Thorrud sætera
 HOF-01-007 Slipplass  HOF-01-009 Bjønnstilling
 HOF-01-010 Hesthammarsætra  HOF-01-011 Liten jerngruve
  HOF-01-013 Brygge Martin Sand
  HOF-01-016 Sparkopp husmannsplass  HOF-01-017 Engerud husmannsplass
 HOF-01-019 Granli-Sjuaplassen husmannsplassi  HOF-01-020 Thorrud Skole  HOF-01-021 Brønn til Martin Sand
 HOF-01-022 Vaskeplass  HOF-01-023 Korntørker på Thorrud  HOF-01-024 Thorrud hoppbakke
 HOF-01-026 Rønnebergsæter

 

 

 

Reklamer