Rode 16 (Fogstad, Hannevold, Sundbygårdene, Nøtnesgårdene, Mølla)

 HOF-16-061 Vestre Sundby – nedlagt gård  HOF-16-062 Husmannsplassen Sundbystua
 HOF-16-093 Holtung skaftefabrikk
 HOF-16-096 Nordre Nøtnes – Tun
 HOF-16-097 Nordre Nøtnes sølvrevfarm  HOF-16-098 Nordre Nøtnes skyttergraver  HOF-16-099 Nordre Nøtnes husmannsplass Sandtangen
 HOF-16-100 Nordre Nøtnes røyser HOF-16-102 Nordre Nøtnes skyteplass
 HOF-16-103 Veslebru  HOF-16-104 Storebru  HOF-16-105 Mellom Nøtnes låvebru
 HOF-16-106 Mellom Nøtnes nedlagt gård vånings- og bryggerhus  HOF-16-107 Søndre Nøtnes med Kjellås
 HOF-16-109 Svartebu  HOF-16-111 Bjørnehiet på Bjørneglovåsen
 HOF-16-112 Bråtaolla  HOF-16-113 Bråtan husmannsplass  HOF-16-114 Lybekk
 HOF-16-115 Jønsvika  HOF-16-116 Myra Skyterplass  HOF-16-117 Mellom Sundby sommerfjøs
 HOF-16-118 Klopp over Lianelva  HOF-16-119 Søndre Fogstad  HOF-16-120 Kullmine med revehi
 HOF-16-121 Sundbyfoss Jernbanestasjon  HOF-16-122 Jernbanebru i Sundbyfoss  HOF-16-123 Dam i Sundbyfossen
 HOF-16-124 Fløterenne i Sundbyfoss  HOF-16-125 Sundbyfoss Mølle  HOF-16-126 Turbinrør i Sundbyfossen
 HOF-16-127 Bruløkka sag  HOF-16-128 Vaskeplass Bruløkka  HOF-16-129 Kølabånn
 HOF-16-130 Båtstø i Busserhøl’n  HOF-16-131 Kulpen Badeplass  Hof-16-132 Midtveien Boplass
 HOF-16-133 Opplagsplass for brøyteutstyr  HOF-16-134 Stampemølle i Sundbyfossen  HOF-16-135 Daleløkka sagbruk
 HOF-16-136 Sundbuhaugen husmannsplass