Historielagets styre m.m.

 

 (-)  Leder
 (-)  Nestleder
 Anne Kristine    Høstmælingen  annekrh at online.no  Sekretær
 John Wallumrød  johne-wa at online.no  Kasserer
 Børge Skistad  vassenga at gmail.com  Styremedlem
 Per Kristian Gurrik  pk-gurrik at online.no  Styremedlem
 Heidi Kjøren  heves at online.no  Varamedlem
 Hans Andersen  hans.andersen at dnb.no  Varamedlem

nål1Betalende medlemmer i 2018: 254 medlemmer.

Medlemsskap: kr. 250 (inkludert Hof-Minne).

Lagets logo er tegnet av Sidsel Vagnild.

Hof historielag starter: 26.02.1955 ble det holdt konstituerende møte på Solvang, ungdomslagets møtelokale.  «Hof og Vassås Historielag»  ble stiftet med  Ragnvald Lofsberg som første formann. 31.05.1958 slutter beretningen om det første historielaget i Hof. Nytt stiftelsesmøte av Hof historielag ble avholdt 28. 11.1979, og leder ble Jacob Westbye.