Historielagets styre m.m.

 (-)  Leder
 (-)  Nestleder
 Anne Kristine     Høstmælingen annekrh@online.no  Sekretær
 John Wallumrød johne-wa@online.no  Kasserer
 Børge Skistad vassenga@gmail.com  Styremedlem
 Per Kristian Gurrik k-gurrik@online.no  Styremedlem
 Ragnhild Brotnow rcbrotnow@gmail.com  Styremedlem
 Knut Bekkevold knhbekke@gmail.com  Varamedlem
 Heidi Kjøren heves@online.no  Styremedlem

nål1Betalende medlemmer i 2021: 215medlemmer.
Medlemsskap: kr. 250 (inkludert Hof-Minne).
Lagets logo er tegnet av Sidsel Vagnild.

Hof historielag starter: 26.02.1955 ble det holdt konstituerende møte på Solvang, ungdomslagets møtelokale.  «Hof og Vassås Historielag»  ble stiftet med  Ragnvald Lofsberg som første formann. 31.05.1958 slutter beretningen om det første historielaget i Hof. Nytt stiftelsesmøte av Hof historielag ble avholdt 28. 11.1979, og leder ble Jacob Westbye.