Historielagets styre m.m.

 (-)  Leder
 (-)  Nestleder
 Anne Kristine    Høstmælingen annekrh at online.no  Sekretær
 John Wallumrød johne-wa at online.no  Kasserer
 Børge Skistad vassenga at gmail.com  Styremedlem
 Per Kristian Gurrik k-gurrik at online.no  Styremedlem
 Ragnhild Brotnow rcbrotnow at gmail.com Påtroppende Styremedlem
 Knut Bekkevold knhbekke at gmail.com Påtroppende Styremedlem
 Heidi Kjøren heves at online.no  Varamedlem
 Hans Andersen hans.andersen at dnb.no  Varamedlem

nål1Betalende medlemmer i 2020: 222 medlemmer.
Medlemsskap: kr. 250 (inkludert Hof-Minne).
Lagets logo er tegnet av Sidsel Vagnild.

Hof historielag starter: 26.02.1955 ble det holdt konstituerende møte på Solvang, ungdomslagets møtelokale.  «Hof og Vassås Historielag»  ble stiftet med  Ragnvald Lofsberg som første formann. 31.05.1958 slutter beretningen om det første historielaget i Hof. Nytt stiftelsesmøte av Hof historielag ble avholdt 28. 11.1979, og leder ble Jacob Westbye.