Rode 13 (Voll, Hof sentrum, Thorshaug, Veset, Voldshagan, Grønset, Grønsetfeltet, Gutua, Grønsethauen)

HOF-13-001 Jansens sag  HOF-13-002-Solvang ungdomslokale  HOF-13-003 Melkebukk
 HOF-13-004 Fogstua poståpneri  HOF-13-005 Solheim  HOF-13-006 Lysakerlåven
HOF-13-007 Hof stasjon HOF-13-008 Hof Handelslag  HOF-13-009 Anna Lindseths Minde
HOF-13-010 Hof Ysteri  HOF-13-011 Torstad  HOF-13-012 Hof Herredshus
 HOF-13-013 Hof Sparebank HOF-13-014 MIL Bensinstasjon   HOF-13-015 Nyvoll
HOF-13-016 Nordre Voll Lensmannskontor  HOF-13-017 Trudvang  HOF-13-018 Hofslund
HOF-13-019 Hof sanitetshus  HOF-13-020 Veset  HOF-13-021 Smie og hønehus, Voll
 HOF-13-022 Vognskjul, Voll  HOF-13-023 Melkebukk, Voll  HOF-13-024 Gårdsdam, Søndre Voll
 HOF-13-025 Springvannsløkka  HOF-13-026 Haugens smie  HOF-13-027 Skansen
 HOF-13-028 Grønsetbekken  HOF-13-029 Bru, Grønsetbekken  HOF-13-030 Potetkjeller, Grønset
 HOF-13-031 Vaskeplass, Grønset  HOF-13-032-Smie, Grønset (44-5)  HOF-13-033 Brønn, Grønset (44-5)
 HOF-13-034 Dam Grønset (44-5)  HOF-13-035 Vaskeplass, N. Grønset  HOF-13-036 Pumpehus, N. Grønset (44-2)
 HOF-13-037 Klopp, N. Grønset  HOF-13-038 Hønehus N Grønset (44-2)  HOF-13-039 Dam brønn N Grønset (44-2)
 HOF-13-040 Lågendalsrutas bu  HOF-13-041 Lågendalsrutas bu, flyttet  HOF-13-042 Lokomobilsag
 HOF-13-043 Hvål Trevare  HOF-13-044 Telefonkiosk Hof sentrum  HOF-13-045 Vang
 HOF-13-046 Lund  HOF-13-047 Lager, firma Kolstad  HOF-13-048 Skiberg
 HOF-13-049 Torshaugløkka  HOF-13-050 Fryseribygning ved Hof Handelslag
 HOF-13-052 Uthus – låvebru, Grønsethaugen  HOF-13-053 Vognskjul, Grønsethaugen  HOF-13-054 Brønn, Grønsethaugen
 HOF-13-055 Kommunebrønn  HOF-13-056 Hilborg Lindseths butikk