Rode 7 (a. Martnarud, Sjulerud + b.Holt + c. Eid, Gausen,Brekkedalen, Stubben)

 HOF-07-001 Veslehavna husmannsplass  HOF-07-002 Båthuset på Sjulerud  HOF-07-003 Storvelta ved Sjulerud
 HOF-07-005 Sjulerudsetra  HOF-07-006 Steingjerde på Sjulerud
 HOF-07-007 Sjulerudstua  HOF-07-008 Ukjent kulturminne ved Sjulerudstua  HOF-07-009 Ulvestue
 HOF-07-010 Markenrudplassen  HOF-07-011 Markenrudsetra
 HOF-07-014 Sandbekkveien
 HOF-07-016 Kølabånn på Markenrud  HOF-07-017 Dyregraver  HOF-07-018 Øvre Bråten Husmannsplass
 HOF-07-019 Nedre Bråten Husmannsplass HOF-07-021 Ishuset på Markenrud
 HOF-07-022 Verkstedet  HOF-07-024 Sjulerudstøa
 HOF-07-026 Sommerfjøs Sjulerud
 HOF-07-028 Støa under Sjulerud
 HOF-07-051 Holtestøa Husmannsplass
 HOF-07-052 Badeplass Sandvik  HOF-07-053 Dansegølve på Eidshaugen
 HOF-07-055 Skarpsno husmannsplass  HOF-07-056 Kullstua

 

 

 

Reklamer