Rode 20 (fom Eikenes til Vivestadgrensa. Østsida av fv. 312. Buen, Ønnemørk, Berg,Auen, Åsgården)

 HOF-20-001 Skjærebenktomta, sag  HOF-20-002 Narvestutomta, husmannsplass
 HOF-20-004 Smie, Nedre Eikenes  HOF-20-005 Berg mølle og sagbruk  HOF-20-006 Demning-dam Åsgården
 HOF-20-007 Nordre Berg sag og kvern (Sjue sag), mølle og sagbruk  HOF-20-008 Sagstua, husmannsplass  HOF-20-009 Regneshaugen, smie
 HOF-20-011 Kastet, tømmertransport  HOF-20-012 Kølabånn
HOF-20-013 Bånn, kølabånn  HOF-20-015 Krøglidalen, kølabånn
 HOF-20-016 Hella, bolighus  HOF-20-017 Kølabånn Åsgården-skauen  HOF-20-018 Åsgården nedlagt småbruk
HOF-20-019 brønn på Mellom Berg  HOF-20-020 Sommerfjøset Søndre Åsgården
 HOF-20-022 Bergsodden, vaskeplass HOF-20-024 Torvstrømyr, Søndre Berg
 HOF-20-025 Badeplass Søndre Berg  HOF-20-026 Dam og vannrenne Søndre Berg  HOF-20-027 Lintørke Gjone
 HOF-20-032 Vaskeplass Skolemstranda
 HOF-20-036 Sagdammen på Øvre Berg
 HOF-20-037 Minnesteinrøys Øvre Berg   HOF-20-039 Veiskille, Øvre Berg
 HOF-20-042 Plankeåsen,
 HOF-20-045 Sjuestuåsen, kølabånn
 HOF-20-046 Buenstua, husmannsplass  HOF-20-047 Saglia, kølabånn 1   HOF-20-048 Saglia, kølabånn 2
 HOF-20-049 Hytta, Vestre Buen  HOF-20-051 Ønnemørkstua, husmannsplass
  HOF-20-053 Eikenesmyra, torvstrømyra
 HOF-20-061 Sommerfjøs, Søndre Sjue  HOF-20-063 Smia, Øvre Eikenes
 HOF-20-065 Sommerfjøs, Nedre Eikenes  HOF-20-066 Kølabånn 1, Nedre Eikenes
 HOF-20-067 Kølabånn 2, Nedre Eikenes HOF-20-068 Hytta, Nedre Eikenes  HOF-20-069 Setra, Nedre Eikenes
 HOF-20-070 Hytta, Øvre Eikenes  HOF-20-071 Lagerhus, Vassås Innkjøpslag  HOF-20-072 Auen sag, Nedre Auen
 HOF-20-073 Badeplass ved Bergsvannet, Nedre Auen  HOF-20-074 Bryggerhus, Søndre Berg  HOF-20-075 Ønnemørksaga
 HOF-20-076 Bjørnestille i Bjønnhyttedalen  HOF-20-077 Demning til kvern, Nordre Ønnemørk  HOF-20-078 Kvern, Nordre Ønnemørk
 HOF-20-079 Kølabånn, Nordre Ønnemørk  HOF-20-080 Kølabånn, Nordre Ønnemørk  HOF-20-081 Kølabånn, Vestre Buen
 HOF-20-082 Nordre Berg kvern  HOF-20-083 Sjuestua-Sjueplassen, husmannsplass  HOF-20-084 Tjæremile, Nordre Berg
 HOF-20-085 Kølabånn, Nordre Berg  HOF-20-086 Kølabånn, Mellom Berg  HOF-20-087 Kølabånn, Mellom Berg
 HOF-20-088 Kølabånn, Mellom Berg  HOF-20-089 Kølabånn, Nordre Ønnemørk  HOF-20-090 Kølabånn, Nordre Ønnemørk
 HOF-20-091 Kølabånn, Nordre Ønnemørk  HOF-20-092 Kølabånn, Nordre Ønnemørk  HOF-20-093 Kølabånn, Nordre Ønnemørk
 HOF-20-094 Kølabånn, Nordre Ønnemørk  HOF-20-095 Skytterstilling Søndre Berg  HOF-20-096 Kølabånn, Søndre Ønnemørk
 HOF-20-097 Kølabånn, Søndre Berg  HOF-20-098 Kølabånn, Søndre Berg  HOF-20-099 Kølabånn, Søndre Berg
 HOF-20-100 Kølabånn, Nordre Berg  HOF-20-101 Kølabånn, Nordre Berg  HOF-20-102 Kølabånn, Mellom Berg
 HOF-20-103 Kølabånn, Mellom Berg  HOF-20-104 Kølabånn, Åsgården  HOF-20-105 Kølabånn Sjue
 HOF-20-106 Kølabånn, Sjue  HOF-20-107 Kølabånn, Mellom Berg  HOF-20-108 Vaskeplass, Buen
 HOF-20-109 Kølabånn, Buen HOF-20-111 Kølabånn, Buen
 HOF-20-112 Brønn, Eikenes  HOF-20-113 Kølabånn, Øvre Eikenes  HOF-20-114 Kølabånn Nedre Eikenes
 HOF-20-115 Kølabånn Nedre Eikenes  HOF-20-116 Kølabånn Åsgården
 HOF-20-121 Kølabånn, Nedre Eikenes Breimyr  HOF-20-122 Kølabånn, Nedre Eikenes  HOF-20-123 Kølabånn, Nedre Eikenes