Hof/Eidsfoss på dvd

Historielagsmedlem Christian Erik Nordby har laget flere meget severdige filmer. Han står for opplegg, film, regi og kommentarer. Hefter med omfattende skriftlig dokumentasjon, kart og kilder følger alle filmene. Kontaktinfo: aquatronic  @ online.no/97702868

Stadshauptmand Schwartz og  «Eikerns hvite svane«. Et historisk kulturminne over skipstrafikken på Eikern. 2008. Spilletid: 42 min. (de 4 første minuttene)

«Unike historiske filmbilder fra 1908! Tønsberg – Eidsfosbanen og dampbåten på Eikern. Historien om skipstrafikken på Eidsfoss og dampbåten Stadshauptmand Schwartz. Fra glansdagene tidlig i 1900, via Eikerns bunn, til Kølabånn. – Bilder fra letingen etter «Ekern» på 145 m dyp. Ludvik Johnsen forteller fra tiden som dekksgutt.».

Langs gjengrodde stier 1: En vandring i skogene øst Eidsfoss. Fra Steinbru i nord til Bergstien i syd. 2004. Spilletid: 42 min.

«Vi tar for oss noe av den mangfoldigheten av kulturelle minnesmerker og naturseverdigheter som finnes i dette området. Mye er allerede gått i glemmeboka, men denne vandringen kan kanskje være en spire til egne utflukter og opptagelser. Ennå ligger det mye som venter på å bli oppdaget. Enten ute i selve naturen, eller som minner og bilder som er i ferd med å gå tapt.»


Langs gjengrodde stier 2: En vandring i skogene vest for Eidsfoss. Fra Hakavik i nord til Eidstoppen i syd. 2010. Spilletid: 52 min.

 

 

 

ny dvd3

Tønsberg-Eidsfosbanen 1901-1938. En vandring langs jernbanetraseen, fra Tønsberg til Eidsfoss. 2013. Spilletid: 48 minutter.

«Åpningen av Eidsfosbanen fant sted 18. oktober 1901. Banen var smalsporet. Strekningen fra Tønsberg til Eidsfoss var 48 km og tok ca. to og en halv time. Det fantes 18 stasjoner og stoppesteder på ruta, hvor endestasjonen Eidsfoss var desidert den største.» Med dvd’en følger et 30 siders informativt
hefte til utfyllende lesning.

Kontaktinfo: aquatronic@online.no/97702868