Kulturminneregistrering

Oversikt over roder og digitaliserte kulturminner i pdf-format.

Hof Historielag er opptatt av hvordan vi kan ta vare på og føre videre kunnskapen om den lokale historia og kulturminnene i bygda. Historielaget har tatt initiativ, sammen med Hof kommune til å få gjennomført en fullstendig kartlegging av kulturminnene i Hof. Med kulturminner tenkes det her i første rekke på fysiske kulturminner, fra vaskeplasser og fotballøkker til smier og sommerfjøs.

Alle kommunene i Vestfold med unntak av Hof og en kommune til, har foretatt en fullstendig registrering. Vår tanke var at de som bor i de forskjellige delene av kommunen selv skulle registrere kulturminnene i sitt område. For å få et best mulig resultat er vi avhengige av hjelp fra interesserte og lokalkjente. Lokalhistoriker Tor Bjørvik ble engasjert til å sette i gang og følge opp prosjektet. Han har allerede ledet tilsvarende registreringer i 11 kommuner.

Et orienteringsmøte for alle interesserte ble holdt mandag 07.03.11. Torsdag 14.04.11. var alle rodeledere invitert til informasjonsmøte i kommunestyresalen, Hof herredshus. Det var gjennomgang av den praktiske registreringen med kart og registreringskjemaer v/ Tor Bjørvik, som hadde mange nyttige tips. Historielaget var svært glad for at Åse Marie Green sa seg villig til å være prosjektleder. Hun og kultursjef Gert Olav Green deltok på møtet.

Prosjektgruppa bestående av Åse Marie Green (prosjektleder), Gert Olav Green (kultursjef i Hof kommune) og Aud-Marit Lillehof (leder i Hof Historielag) har samordnet arbeidet. Mange ivrige frivillige har gjort en glitrende innsats ute i felten og med digitalisering av innsamlet materiale. Vurdering av innsamlet og registrert materiale gjøres av Aud-Marit Lillehof og prosjektleder Åse Marie Green. Registrering og digitalisering er det som er mest tidkrevende og som koster mest. Det er ulike utfordringer i ulike roder. Nye rodeledere er kommet til, andre er ikke helt operative lenger.
Når registreringen er fullført, regner man med at det totale antallet vil være rundt 1200.
Prosjektleder Åse Marie Green har etterlyst gamle bilder og annet materiale som bør med. Hof Historielag har fotoskanner som kan brukes til vanlige bilder, slides og negativer. De som har gamle bilder, historier og annet materiale fra Hof bes om å ta kontakt med Åse Marie Green eller Aud-Marit Lillehof. Styret vil rette en stor takk til alle som bidrar med stoff til Hof-Minne, til lagets arkiv eller til kulturminneregistreringen.

Praktiske råd fra Tor Bjørvik

Feltskjema  (pdf-format)

Feltskjema, mars 2016 (excel-format)

Utfylling av skjemaet

Kulturminnene blir lagt ut på Riksantikvarens Kulturminnesøk

Kulturminner fra kart 

Avisomtaler:

fra Sparebankstiftelsen 2012

Arnulf Gurrik samler kulturminner