Praktiske råd

Thor Bjørvig kommer med følgende praktiske råd ved registrering av kulturminner:

 • Gjør innendørsarbeidet først. 90 % av arbeidet av jobben er innendørs. Med lokalkjente mennesker rundt et bord med kart, bygdebøker og andre kilder kan en gjøre mesteparten av jobben.
 • Kartlegg hva som er gjort allerede.
 • Få tak gamle og nye kart, inkl. o-kart og første utgave av økonomiske kart.
 • Spør lokalkjente folk.
 • Stedsnavn kan sette deg på sporet.
 • Tegn inn kulturminner med rød ring på kartet. Hvis du er usikker på plasseringen, tegner du ringen med blyant, slik at du kan korrigere etter at du har vært ute i terrenget.
 • Sett nummeret ved siden av ringen. Samme nummer skal stå på skjemaet.
 • Tegn inn gamle veier og stier med rød strek. Hel strek på veier som synes, brutt strek på veier som er borte.
 • Gamle jorder og løkker skraveres med rødt.
 • Større anlegg, som steinbrudd, torvtak og lignende, avgrenses med rød strek.
 • Ta med stående hus som har gått ut av bruk eller har skifta funksjon. (eks.: sommerfjøs og smier som er nedlagt eller tatt i bruk til noen annet).
 • Ta også med kulturminner som ikke er synlig i dag. Det er viktig å vite hvor den gamle husmannsplassen lå, selv om det ikke er spor etter den.
 • Stedsnavn som ikker knyttet til et kulturminne, skal også være med.
 • Nedlagte gårder skal med, sjøl om det bor folk der i dag. Gården regnes som nedlagt når jord/skog er skilt fra husene, eller når arealet er tilgrodd eller bebygd.