Rode 2: (Fra Solbakk tom Vesle Orvika. Hesthammer, Mossehøgda, Hammertangen, Orvika)

 

 HOF-02-001 Tømmervelte – Øvre Kastet  HOF-02-002 Boplass – Kastet  HOF-02-003 Velteplass-Struten
 HOF-02-004 Tobakksplanter fra krigen, Hesthammar  HOF-02-005 Vaskeplass for klær v. Eikeren  HOF-02-006 Brønn på Hesthammer
 HOF-02-007 Kiosk på Hesthammer  HOF-02-008 Konfeksjonsbutikk, Eidsfoss  HOF-02-009 Knausen Byggvare, Eidsfoss
 HOF-02-010 Amund Johansen`s kiosk på N.Kastet  HOF-02-011 Nedlagt kafe, Sommerstad Eidsfoss  HOF-02-012 Karl-Johan Bakken i Orevika
 HOF-02-013 Fattighuset Boligene på Hammerstad  HOF-02-014 Mossehøgda vaskeplass ved Eikern
 HOF-02-016 Telefonsentralen for Eidsfoss  HOF-02-017 Kikut  HOF-02-018 Oppbygd sti, Orevika – Hovet.
 HOF-02-019 Nedfallt Sommerfjøs på Hammeren  HOF-02-020 Mariløkka, gammel boplass  HOF-02-021 Hospits-Kloster, Hesthammer
 HOF-02-022 Sommerfjøs på Hesthammerøya.  HOF-02-023 Kullmile på Hesthammer.
 HOF-02-025 Hammerborg gård

 

 

 

Reklamer