Rode 15 (fom Grennes, Dokka, Djupedal, Rønneberg, Tormodsrud, Hallerud)

 

HOF-15-001 Gammel gårdsbebyggelse Grennes S HOF-15-002 Brønn i Springvannsbekken og postkaret på tunet HOF-15-003 Sommerfjøs på Grennes S
HOF-15-004 Gammelt båthus HOF-15-005 Sagbruket – Saga HOF-15-006 Gammel vei ved Grennes
HOF-15-007 Tovuttak på Fuglemyr HOF-15-008 Bjørnestille ved Grennes HOF-15-009 Kullmile i Plassløkka
HOF-15-010 Kølamiler i Storebånn HOF-15-011 Kølamile ved Fuglemyr  HOF-15-012 Kullmile i Breimyrbråtan
 HOF-15-017 Husmannsplassen Plassøkka HOF-15-018 Plassen Olabråtan
 HOF-15-019 Gamle ferdselsveier ved Grennes  HOF-15-020 Grennessetra  HOF-15-021 Kullmiler Plassløkka
 HOF-15-022 Grastjern
 HOF-15-026 Det gamle våningshuset i Rønningen  HOF-15-027 Skibakken Rønningdalen
 HOF-15-034 Vassåsvassdraget vedr senking av vannstand (2)  HOF-15-035 Gamle driftsbygningen på Ø. Rønneberg  HOF-15-036 Gamle brønner på Ø. Rønneberg
 HOF-15-037 Bryggerhuset på Ø. Rønneberg   HOF-15-038 Stabburet på Ø. Rønneberg HOF-15-039 Smia på Ø. Rønneberg
 HOF-15-040 Telefonsentralen i Hof  HOF-15-041 Gml bru over Rønnebergelva  HOF-15-042 Rønnebergstua
 HOF-15-043 Rønnebergdammen  HOF-15-044 Fiskedammen ved Tormodsrud  HOF-15-045 Gml ferdselsåre Fogstad – Tormodsrud
 HOF-15-046 Brønn og oppkomme til Tormodsrudgrenda  HOF-15-047 Skreia, nedlagt husmannsplass  HOF-15-048 Kullmile ved Tormodsrud
 HOF-15-049 Sommerfjøset på Vestre Tormodsrud  HOF-15-050 Gravhaugen ved Tormodsrudveien HOF-15-051 Skomakerverksted – Bryggerhuset på Hallerud
 HOF-15-052 Gamle gårdsbebyggelsen på Nedre og Mellom Rønneberg  HOF-15-053 Fylkesskolen på Rønneberg  HOF-15-054 Gartneriet på Nedre Rønneberg
HOF-15-055 Brønn og vanningsplass på Nedre Rønneberg HOF-15-056 Husmannsplassen Dokka og Dakkastuen nedre HOF-15-057 Husmannsplassen Myrås
HOF-15-058 Løkeberg under Øvre Rønneberg HOF-15-059  Håkonshallen HOF-15-060 Kyvingstreet Asken på Tormodsrud
 HOF-15-064 Kullmiler Langbråtan  HOF-15-065Kullmiler Kølabånn  HOF-15-066 Kullmiler Mauråsen
 HOF-15-067 Skytterhuset i Hallerudskogen  HOF-15-068 Løkeberg hvor Pjutre-Hella bodde  HOF-15-069 Fogstadsetra