Rode 15 (fom Grennes, Dokka, Djupedal, Rønneberg, Tormodsrud, Hallerud)

 HOF-15-001 Gammel gårdsbebyggelse Grennes S  HOF-15-002 Brønn i Springvannsbekken og postkaret på tunet  HOF-15-003 Sommerfjøs på Grennes S
 HOF-15-004 Gammelt båthus
HOF-15-010 Kølamiler i Storebånn  HOF-15-011 Kølamile ved Fuglemyr  HOF-15-012 Kullmile i Breimyrbråtan
 HOF-15-034 Vassåsvassdraget vedr senking av vannstand (2)

 

Reklamer