Rode 19 (Nauf, Solberg, Hostvedt, Vassås kirke, skolen, tom Søndre Gran)

 

 

 

 HOF-19-002 Vaskeplass for klær, Nauf  HOF-19-003 Klopp over Goverudbekken
HOF-19-004 Badhusdammen Vassås  HOF-19-006 Kleppan badstue
HOF-19-007 Jernbanebru på Kleppan  HOF-19-008 Sagfundament Kleppan sag  HOF-19-009 Kølabånn Lundal
HOF-19-010 Grensestein  HOF-19-011 Haugen – husmannsplass  Hof-19-012 Didrikstua
HOF-19-013 Kølabånn Langedal HOF-19-014 HOF-19-014 Kleppanstua – Husmannsplass HOF-19-015 Brofundament
HOF-19-016 Lakatarhaugen Årestue Hof-19-017 Skogsbu HOF-19-018 Solhaug Trevarefabrikk
Hof-19-019 Hostvedtstranda Hof-19-020 Fagerheimstranda Hof-19-021 Knippebakken
Hof-19-022 Vittinfossbanen – Leikåsskjæringen Hof-19-023 Smie på Kleppan Hof-19-024 Sag på Kleppan
Hof-19-025 Bryggerhus på Kleppan Hof-19-026 Våningshus på Kleppan Hof-19-027 Driftsbygning Kleppan gård
Hof-19-028 Stabur Kleppan gård Hof-19-029 Kleppan Stasjon Hof-19-030 Kleppan Lanhandel
Hof-19-031 Kleppan Autoco Hof-19-032 Skogsbu  Hostvedt Mellomste Hof-19-033 Gåserudhytte Lunndal – Fjelldalen
Hof-19-034 Fjellvil – Goverudhytta Hof-19-035 Fjellhvil (Goverudhytta), Brønn Hof-19-036 Goverud Sand
Hof-19-037 Bjarne Goverud verksted Hof-19-038 Kleppan Dyrskueplass Hof-19-039 Kjellerroa
Hof-19-040 Fjell – Hustun Hof-19-041 Solhaug – Hustun
 HOF-19-051 Beitekollen
 HOF-19-052 Dyrskueplassen på Gransmyra i Vassås  HOF-19-053 Gransplassene Øvre husmannsplass  HOF-19-054 Gransplassene Nedre
 HOF-19-055 Glanaberget  HOF-19-056 Søndre Gransseter  HOF-19-057 Kølabånn I Søndre Gran skog
HOF-19-062 Gårdstun Hostvet Nedre HOF-19-063 Eikelund – Gårdstun
HOF-19-064 Mellom Hostvet – Gårdstun HOF-19-065 Øvre Hostvet – Gårdstun