Rode 19 (Nauf, Solberg, Hostvedt, Vassås kirke, skolen, tom Søndre Gran)

 

 HOF-19-002 Vaskeplass for klær, Nauf  HOF-19-003 Klopp over Goverudbekken
 HOF-19-004-Badhusdammen-Vassås  HOF-19-006-Kleppan-badstue
HOF-19-007-Jernbanebru-på-Kleppan  HOF-19-008-Sagfundament-Kleppan-sag  HOF-19-009-Kølabånn-Lundal
 HOF-19-010-Grensestein  HOF-19-011 Haugen – husmannsplass  Hof-19-012 Didrikstua
 HOF-19-051 Beitekollen
 HOF-19-052 Dyrskueplassen på Gransmyra i Vassås  HOF-19-053 Gransplassene Øvre husmannsplass  HOF-19-054 Gransplassene Nedre
 HOF-19-055 Glanaberget  HOF-19-056 Søndre Gransseter  HOF-19-057 Kølabånn I Søndre Gran skog

 

 

 

 

Reklamer