Rode 14 (Nedre Lindset, Gurrik, Hedde, Østre Lian. Østsida av Lianelva. Hajernveien)

 HOF-14-001 Nedlagt gårdsbruk Gurrik Søistua  HOF-14-002 Brønn Gurrik  HOF-14-003 Gurrik gammel vei
 HOF-14-004 Gurrik gammel vei Gurrik – Hof kirke  HOF-14-005 Spor etter gårdsbruk Gurrik HOF-14-006 Brønn nedlagt på Gurrik
 HOF-14-007 Brønn nedlagt på Gurrik  HOF-14-008 Innmark Linåker’n  HOF-14-009 Smie Gurrik
 HOF-14-010 Gammel setervei Gurriksetra  HOF-14-011 Tidligere dyrket mark Ule Gurrik  HOF-14-012 Kølabånn
 HOF-14-013 Jordteig Svenskeløkka Tidligere dyrket mark Gurrik  HOF-14-014 Jordteig Potetløkka.Tidligere dyrket mark  HOF-14-015 Kølabonn Gurrik
 HOF-14-016 Jordteig Glitreekra Gurrik 43_3  HOF-14-017 Vanninntak Gurrik  HOF-14-018 Vaskeplass Gurrik
 HOF-14-019 Teigenavn Littmannsjordet Gurrik HOF-14-020 Jordteig Bringa Innmark Gurrik 43_2  HOF-14-021 Bringa Gurrik- Jordteig
 HOF-14-022 Flåtten og Gampedalen Gurrik  HOF-14-023 Innmark – Kollgardsenga  HOF-14-024 Tidligere hoppbakke Saglibakken
 HOF-14-025 Tømmervei for hest – Heddebrekka  HOF-14-026 Kølabånn Hestenga  HOF-14-027 Tidligere hoppbakke Engåsbakken
 HOF-14-028 Gammel hestevei fra bygde og inn på skauen  HOF-14-029 Tidligere hoppbakke Brobakken  HOF-14-030 Sag og dam Saghølen Lianelva
 HOF-14-031 Vadeplass Gammel ferdselsvei HOF-14-032 Klopp over Lianelva  HOF-14-033 Husmannsplass Susen
 HOF-14-034 Kvern  HOF-14-035 Leirplass tyske soldater 1946  HOF-14-036 Husmannsplass Sagdalen
 HOF-14-037 Kølabånn Bråtan  HOF-14-038 Husmannsplass Bråten  HOF-14-039 Gammel hesteveg
 HOF-14-040 Bjønnestilling Gurrikskogen  HOF-14-041 Hvilestein på gammel tømmerveg Halvferddalen  HOF-14-042 Minnemerke
 HOF-14-043 Minnemerke, stedsnavn  HOF-14-044 Tømmerplass Kippen  HOF-14-045 Veg steinfylling
 HOF-14-046 Gurriksetra  HOF-14-047 Gurriksetra Fjøs  HOF-14-048 Gurriksetra
 HOF-14-049 Gurriksetra fjøs  HOF-14-050 Vadeplass over Østelva  HOF-14-051 Sundbystua
 HOF-14-052 Søndre Sundbysetra  HOF-14-053 S. Sundbysetra Fjøs  HOF-14-054 Driverstue Søndre Sundby skog
 HOF-14-055 Rustandsaga  HOF-14-056 Fundament Sagstua Rustandsaga  HOF-14-057 Skaustue Nystua
 HOF-14-058 Fløtningsdam i Vestelva  HOF-14-059 Seter – Hølasetra  HOF-14-060 Stall til Hølasetra
 HOF-14-061 Stålmiler for brenning av kull  HOF-14-062 Gullistua. Seter – Nedre Lindseth  HOF-14-063 Storsetra – Øvre Lindset Seter
 HOF-14-064 Storsetra – Øvre Lindseth Seter – grunnmur størhus  HOF-14-065 Storsetra – Øvre Lindseth – Fjøs, rester av grunnmur  HOF-14-066 Bamlesetra – Fjøsruin
 HOF-14-067 Bamlesetra – mulig seterhus grunnmur  HOF-14-068 Øvre Lindseth Seter  HOF-14-069 Fløtningsdam – Elvemyrdammen
 HOF-14-070 Fløtningsdam – Elvemyrdammen vest  HOF-14-071 Kølabånn  HOF-14-072 Nedre Lindseth Seter – fjøsmurer
 HOF-14-073 Nedre Lindseth Seter – murer etter størhus  HOF-14-074 Kjellerbakken, hopp- og slalombakke  HOF-14-075 Kråkemyr hoppbakke
 HOF-14-076 Ødegård og husmannsplass, Grefsrud  HOF-14-077 Sag med lokomotive som drivkraft  HOF-14-078 Enga, arbeiderbolig, plass
 HOF-14-079 Bråten, arbeiderbolig, plass  HOF-14-080 Steinbekk, arbeiderbolig, plass  HOF-14-081 Nedre Gurrikstumoen, grustak
 HOF-14-082 Sirkelformasjoner av stein  HOF-14-083 Tidligere dyrket mark – Potetløkka  HOF-14-084 Fossnessetra
 HOF-14-085 Smie, Nedre Lindseth  HOF-14-086 Gurrikstua Driverstue, tidligere husmannsplass  HOF-14-087 Va og vaskeplass Lianelva
 HOF-14-088 Hedde – Husmannsplass  HOF-14-089 Tidligere gårdsvei Østre Lian  HOF-14-090 Smietomt – Østre Lian
 HOF-14-091 Smietomt Gurrik  HOF-14-092 Tidligere dyrket mark  HOF-14-093 Tidligere innmark – Øvre Hestenga