Rode 8 (Brekke, Hof sag, Løvås, Nestangen, Hem, Rustan, Østby, Breiseth tom Hagenhoff)

 HOF-08-001 Brekke varelager  HOF-08-002 Bygdevei gammel Hem  HOF-08-003 Jernbanen Stubben – Kopstad
 HOF-08-004 Støa husmannsplass og gjestgiveri  HOF-08-005 Hof sag og høvleri  HOF-08-006 Tipp og Plan
HOF-08-007 Plastfabrikken Perak  HOF-08-008 Den opprinnelige Hem gård  HOF-08-009 Klokkerstykket husmannsplass
 HOF-08-019 Tømmeråsbakken
 HOF-08-042 Tømmervelta ved Hof Sag
 HOF-08-043 Hof sementvarefabrikk
Reklamer