Rode 21 (fra gml butikken til Vivestadgrensa. Vestsida av fv. 312. Lofsberg, Åkerholt, Engebråten)

Roden omfatter:

 HOF-21-001 Myrvold – Fraflyttet gård  HOF-21-002 Ingahølen – Vaskeplass  HOF-21-003 Kremmermyra – Jordteig
 HOF-21-004 Bakkelihovet – Husmannsplass  HOF-21-005 Gammel Skurrebru  HOF-21-006 Gammel vei fra Vassås til Vivestad
 HOF-21-007 Husmannsplass Skøbba  HOF-21-008 Bråtan Husmannsplass  HOF-21-009 Moholt nedre Husmannsplass
 HOF-21-010 Øvre Moholt Husmannsplass  HOF-21-011 Kvern i Gampedalsbekken  HOF-21-012 Kølabonn ved Gampedalsbekken
 HOF-21-013 Kølabonn ved Oremyrbekken  HOF-21-014 Sommerfjøs på Nedre Aakerholt  HOF-21-015 Sagdam og bru ved Nedre Aakerholt
 HOF-21-016 Vaskeplassen Dammen  HOF-20-017 Kølabånn Åsgården-skauen  HOF-21-018 Vaskeplassen Ingahølen
 HOF-21-019 Fangdam for sag på Aakerholt  HOF-21-020 Sag Åkerholtsaga   HOF-21-021 Mølle på Aakerholt
HOF-21-022 Tegleverk på Aakerholt  HOF-21-023 Utakssted for leire til tegleverk  HOF-21-024 Sommerfjøs på Åkerholt
 HOF-21-025 Kølabonn vest for Sommerfjøsåsen  HOF-21-026 Lunde Landhandleri, Vassås
 HOF-21-054 Toløkka (Gjenopprettet)
 HOF-21-055 Brattekleiv Tømmervei   HOF-21-056 Trangkleiv tømmervei

 

 

 

Reklamer