1814

ValgkirkeHof kirke var valgkirke 1814.
Søndag 23. februar var det gudstjeneste i Hof kirke til minne om denne begivenheten.

Fullmaktsbrev
Fullmaktsbrev

Kirken hadde nemlig en sentral rolle i begivenhetene i 1814. Christian Fredrik, som var dansk stattholder i Norge, meddelte landets biskoper at alle menigheter skulle samles i kirkene på en ekstraordinær bededag – den 25. februar 1814. Der fikk de høre at prinsen hadde overtatt styret av nasjonen, og at folket kunne berge sin frihet ved å slutte opp om ham. Etter edsavleggelsen var det valg av valgmenn som skulle velge utsendinger til riksforsamlingen, som møttes på Eidsvoll 10. april. De som ble valgt fikk med seg fullmakter, signert blant annet av prestene ( tekst fra menighetsbladet).
I samarbeid med Riksarkivet og Riksantikvaren er det laget minneplater med de lokale fullmaktsbrevene på. Platen henger i våpenhuset i Hof kirke, og ble avduket etter gudstjenesten av ordfører Ragnar Lindås.

På Digitalarkivet kan vi se Fullmaktsbrevet

Om Grunnlovsjubileet