Hof-Minne – innholdsfortegnelser, samlet oversikt over alle utgivelser

Hof-Minne: historielagets årsskrift kom ut i 1980-årene. Styret tok opp denne tradisjonen og presenterte første utgave av “nye” Hof-Minne i år 2000. Alle medlemmer får sitt blad. Hof-Minne, forsideHar du noe du vil dele med andre, så ta kontakt med redaksjonen eller styret.

Heftekomiteen har i 2022 bestått av Per Arild Bergan, Else Makloufi, Anne Kristine Høstmælingen, Randi Lian, Per Kristian Gurrik og Ulf Nyhus

Hof-Minne er gratis for medlemmer. Utsalgspris er  kr. 125 og kan kjøpes på Hof bibliotek, Spar i Sundbyfoss, Blomsterhuset AS i Hof, Eidsfoss Landhandleri AS  og hos C-optikk i Hvittingfoss. Dessuten hos styremedlemmer i Historielaget.

2022

Redaksjonskomitèen Forord side 1
Per Arild Bergan Himmel eller helvete i Hof kirke? Bygdestrid om altertavla på 1960-tallet side 2
Else Makloufi Barndoms- og ungdomsminner fra Eidsfoss på 1930- og 40-tallet. Karin Wassengen side 7
Christian Erik Nordby Den lille bygda Kjenna side 11
Odd Sando Bondelensmannen som ble lyst fredløs side 14
Ulf Nyhus Bernard Andersen Hagen side 17
Per Arild Bergan Største bragd i Hofs idrettshistorie? Kretsmestere i 3. divisjon 1954 side 20
Christian Erik Nordby Tyske bygg og befestninger i Hof side 23
Tore Hagen Hof Salongorkester side 26
Rudolf Hansen «Kulturost»-orkesteret side 27
Randi M. Lian Aud Jorun Foshaug side 28
Ulf Nyhus Framhaldsskolen i Hof side 30
Arnulf Gurrik Takk til Hof historielg side
34
Vassås skole 1933 side 35
Gunnar Akerholt Kvinnefotball i Vassås på 1950-tallet side 36
Fra Tøger Lias beretninger om nisser, hulder og haugtusser i Hof side 38
Anne Kristine Høstmælingen Årets turer 2022 side 40

2021

Redaksjonskomitèen Forord side 1
Kim Hjardar Kanonene på Eidsfos Hovedgård side 2
Per Arild Bergan De første bilene i Hof side 7
Ulf Nyhus Distriktslegene i Hof side 15
Kolbjørn Grønseth og Arne Grønseth Doktor Koren – distriktslege i Hof og Lardal 1954 – 1976 side 20
Else Makloufi Et eventyrlig liv – Ludvig Otto Larsen Sundby side 24
Audun Knappen Malmveien anno 2021 side 28
Margit Midtgarden Bygdesnekkeren, bygdekunstneren og bygdedikteren Halvdan Bekkevold fra Vassås . hans liv og virke side 32
Posten 1889
(Forfatter ukjent)
Brev i «Posten» 1889 side 36
Christian Thon Brev fra Christian Thon til sin datter i Sverige 13. mai 1945 side 38
Barnekoret Solglimt 1933 side 39
Vestfold Arbeiderblad 1936 (Forfatter ukjent) Storbrann på Eidsfoss 1936 – 29 mennesker husville side 40
Aud-Marit Lillehof Det lille gule huset ved Pleiehjemmet side 41

2020

Redaksjonskomitèen Forord side 1
Aud-Marit Lillehof Minneord om Arne Lofsberg side 2
Geir Buan Overgangen fra okkupasjon til fred i Hof i mai 1945 side 3
Christian Erik Norby Eidsfoss under krigen side 7
(Forfatter ukjent) Hamstring og rasjonering side 12
Per-Kristian Gurrik «Firkløverpause» i Hof-skogen side 13
Per Arild Bergan Ishavsveteranen fra Hof som ble venn med Roald Amundsen side 14
Einar Ottarsen Onsøien Krigsseiler fra Hof side 17
Christian Erik Norby Kabrettaplassen og Kabretta side 22
(Forfatter ukjent) Vestfold privatbaner side 25
Arnulf Gurrik og
Kolbjørn Grønseth
Den private middelskolen i Hof 1943 – 45 side 26
(Forfatter ukjent) Seterliv i Hof side 28
Sidsel Vagnild,
Per Arild Bergan og
Ulf Nyhus
Historien om Jørgen Evensøn Teien side 30
Randi M. Lian Lyn Sjue side 32
Christian Erik Norby Eidsfossingen: Petter Olsen side 37
Ole Bertil Grennæs Lemmelåven – en statusrapport side 40
Else Makloufi Husmannsplassen Jønsvika side 42
Christian Erik Norby Historiske rariteter side 44

2019

Redaksjonskomitèen Forord side 1
Kim Hjardar Var Hof en sentralplass i vikingtid? side 2
Ingebrigt Dahle Gammel kultur i Hof side 12
Per Arild Bergan Ingbrigt Dahle side 14
Christian Erik Nordby Dagseidløkka, Gulbrandsløkka eller Peikløkka side 16
Christian Erik Nordby Dramatisk forbryterjakt på Eidsfoss side 18
Christian Erik Nordby Kongelig camping på Dagseidløkka? side 21
Randi M. Lina /
Else Makloufi
Kjerringa mot strømmen side 23
Else Makloufi /
Ole Bertil Grennæs
Sven Pedersen Goverud (1804-1859) og Peder S.Goverud (1834-1921) side 29
Sverre Nordseth Hof-elever på Hokksund gymnas side 32
Ulf Nyhus Olette og Nils Nyhus side 35
Per-Kristian Gurrik Folkemusikken i Vestfold side 37
Åse Marie Green Kulturminneregistrering i Hof – Status 2019 side 38
Anne K. Høstmælingen Flytteattest for Ole Ottersen Gjelstad som flyttet fra Hof til Sande i 1887 side 40
Anne K. Høstmælingen Referater fra årets turer side 42

2018

Redaksjonskomitèen Forord side 1
Rolf Sørensen Historien til Hof – gjennom milloner av år side 2
Per Arild Bergan Fisking var viktigere enn våronna! side 9
Christian Erik Nordby Den første bilen på Eidsfoss side 13
Ulf Nyhus Tøger og Kristiane Olsen, Eidsfoss på 18- og 1900-tallet side 15
Aud-Marit Lillehof Vel blåst – Lemmelåven nede! side 17
Per Arild Bergan Vakker smijernsport innvies søndag ved Eidsfoss kirke side 18
Tore Arnulv Hagen Synnøve Haugan – «Gullstrupen fra Stuabrua» side 20
Christian Erik Nordby Erik Tollefsen side 23
Sidsel Vagnild Båndene mellom Eidsfoss og Christiania side 26
Per-Kristian Gurrik «Ewig rauschen deine Wälder» side 28
Randi M. Lian Marie Hansen side 31
Gerd Helene Schultz Tyv-lytting på møkkahaugen side 34
Randi M. Lian Alfhild Kvilhaug side 35
John Ravnaas En gammel skautraver fra Hof side 38
Anne K. Høstmælingen /
Aud-Marit Lillehof
Referater fra årets turer side 41

2017

Forord side  1
Per Arild Bergan Hof anno 1837 Side  2
Aase Nøtnæs Bygden vår side  5
Else Makloufi Maleren Jahn Ekenæs side  6
Kolbjørn Grønseth Johan Lysaker side  15
Arne Grønseth Hvem var egentlig Rottenikken? side 17
Birgit Eberg Solbu Aksel Solbus tid som vikarprest i Hof side 22
Anne Kristine Høstmælingen Begravelsesskikker i Hof, Holmestrand og Re side 27
Gudrun Helen Fosen Bestefars siste reis side 31
Gudrun Helen Fosen Søndagstur til onkel Ole i Hof side 32
Randi M. Lian Omsorgspersonen Elsa Grønseth side 33
Arnulf Gurrik Skogen på Gurrik side 37
Christian Erik Nordby Øvre Håvåsen side 43
Christian Erik Nordby En sjelden fangst side 46
Høstmælingen, Anne Kristine Årets turer side 48

2016

Forord side  1
Bergan, Per Arild Hof sentralskole 60 år Side  2
Gurrik, Arnulf Jord- og skogbruksdrift på Gurrik side  7
Lillehof, Aud-Marit Gudrun Fosen forteller om slekta i Hof side  12
Fosen, Gudrun Et hundreårsminne side  14
Larsen, Asbjørn En original side 15
Nøkleby, Anders Varden på Skibergfjell side 17
Gurrik, Per-Kristian Blåkollen og hekseprosessen mot Helle (1652) side 21
Bergan, Per Arild Eidsfoss Guttemusikkorps side 25
Grønseth, Arne Speideraktivitet i Hof på 1950 og 60 tallet side 28
Bergan, Per Arild Søndagsskolen i Eidsfoss kirke på 1940 tallet side 31
Makloufi, Else  og Høstmælingen, Anne Kristine Portrett av Gunnar Haugestad – en utflyttet Hof-sokning side 34
Politivedtekter for Hof herred 1924 side 38
Høstmælingen, Anne Kristine Referat fra årets turer side 40

2015

Forord side  1
Bergan, Per Arild Hof herredshus Side  2
Grønseth, Arne Leie av 3. etasje i herredshuset side  6
Gurrik, Arnulf Krigsårene i Hof side  8
Bergan, Per Arild Flere fra Hof deltok i gjenoppbyggingen av Finnmark side  12
Knappen, Audun Gårdsnavn i Hof, del 3 side 14
Regler for Erlæggelse af Hundeafgift i Hofs Herred side 18
Nordseth, Fred Eidsfos Hall, «Hallen» side 20
Reise Skotselv – Eidsfoss side 25
Nordby, Christian Erik Nikolai «Skeibinder» – eneboer i Svartkjenna side 26
Hunskaar, Kristian Ola rumpedenger på Berg i Hof side 29
Halvorsen, Roger Historien om Foxen og røverne på Tjuvborgen side 30
Årvik, Erna Borge Barneleker side 34
Grennæs, Ole Bertil Vannsenking i Vassåsvassdraget side 36
Larsen, Asbjørn Englevakt side 39
Høstmælingen, Anne Kristine Referat fra årets turer side

2014

Forord side  1
Bergan, Per Arild 1814: Også Hof var med i kampen for norsk selvstendighet Side  2
Hjardar, Kim Peder von Cappelens tale om 1814 side  5
Bergan, Per Arild 1914: Grunnlovens 100-årsdag markeres i Hof side  6
Lian, Eva Rakel Seweriin: Fra Eidsfoss stasjon til Kongens bord side  7
Nyhus, Reidun Barneleker på 1950-tallet side 10
Halvorsen, Roger Fra kongleku til vannliljegris i Hof side 12
Informasjon om Vestfoldarkivet side 14
Knappen, Audun Gårdsnavn i Hof – del 2 side 15
Larsen, Asbjørn Ødegården Sandvig side 17
Far og sønn laget prekestol og døpefont til Eidsfoss kirke for 64 år siden side 18
Buan, Geir Sivil motstand og holdningskamp i Hof under okkupasjonen 1940-1945 side 19
Gurrik, Arnulf Arnulf Gurrik forteller om barneårene på Gurrik side 25
Kvilhaug, E.og Rønneberg, A. Syttende mai i 1942 side 29
Larsen, Asbjørn En nifs hendelse på Eidsfoss side 31
Gurrik, Per Kristian Hurra for Det medisinske fakultet side 32
Aakerholt, Alf Amatørteatervirksomheten på Granly grendehus i Vassås side 35
Høstmælingen, Anne Kristine Kokoppe-Indpodnings-Attester side 38
Høstmælingen, Anne Kristine Referat fra årets turer side 40
Røros med Spelet Elden side 44

2013

Forord
Bergan, Per Arild Kampen for kvinners stemmerett – også i Hof side 2
Bygningsdetaljer fra Nordre Gran side 7
Bjerke, Alf Erindringer – Minner fra oppveksten i Hof side 8
Kommunesammenslåing anno 1965 – fra Bygdenes Blad Hof 10.02.1965 side 12
Knappen, Audun Gårdsnavn i Hof side 14
Knappen, Audun Tragedie på Eidsfoss for 150 år siden side 18
Bilde fra Hof skole 1895 side 20
Else Marie Backe forteller om sin barndom på Eidsfoss side 21
Grønseth, Kolbjørn Grønsetbekken side 25
Nordby, Christian Erik Da fylkesmann Meinich plantet Douglasgran på Skibergfjell side 26
Svendsen, Arnfinn Bilde fra Sundbyfoss fra krigens dager side 29
Argel, Liv Minner fra Hof i 1930-årene side 30
Referat fra årets turer side 36
Hengebrua over Bergsvannet side 40
Vagnild, Sidsel Kjøp og salg av kirker og kirkegods i Hof side 42

2012

Forord side  1
Kolstad, Ellinor Forfatteren Eivind  Kolstad side  2
Hof sentrum ca. 1920 side  8
Bergan, Per Arild side  9
Hordnes, Lars Ivar Brenner for å bevare fotoskatt side 10
Skytterfest i 1885 side 12
Goverud, Gro/Aspelin, Tor Treskulptør i Vassås side 14
Svendsen, Arnfinn Sundbyfos stasjon side 17
Kart over Sundbyfoss   1898 side 19
Svendsen, Arnfinn Gina Olsen, Sundbystua side 20
Tollnes, Roar L./Bergan, Per Arne Lemmelåven på Berg side 21
Svendsen, Arnfinn Utsikt fra Breidablikk   i Sundbyfoss ca. 1940 side 25
Referat fra årets turer side 26
Makloufi, Else Mer om Dønvigs bøye side 29
Flyulykken i Hof i 1937 side 33
Kvilhaug, Egil Kalde vintre, illegale radioer, Asbjørn og Hviten side 38
Hofslund i 1950-årene side 39
Bergan, Per Arild Jordmorbrev fra 1923 side 40
Odelsløsningen på Markenrud 1915 side 41

2011

Forord Side  1
Innvielse av pleiehjemmet i Hof, fra avisen Fremtiden 27.01.1955 Side  2
Grov, Asta Mitt liv som jeg husker det og har blitt det fortalt, av Asta Grov Side  4
Grimsgaard, Harald Bygutt på landet – et sommeropphold i Hof etter krigen side 12
Backe, Else Marie/Brøgger, Bodil Da strømmen kom til Eidsfoss Side 14
Svendsen, Arnfinn Kåpestabburet på Holt Side 17
Lillehof, Aud-Marit Brekke og Stubben Side 19
Nielsen, Yngvar Ekern og Eidsfoss, fra Drammens Tidende 13.06.1911 Side 20
Knudsen, Gunnar A. Om maleren Eugen Emanuel Knudsen Side 23
Gode arbeidsforhold for presten i Hof, fra Bygdenes Blad 10.02.1965 Side26
Hansen, Roar Da Sundbyfoss var Hofs navle, fra Tønsbergs Blad 28.03.1994 Side 28
Hof Historielag, referater fra årets turer 2011 Side 31
Om kulturminneregistreringen, ved Åse Marie Green Side36
Nordstrøm, Olav Historien om krigsseileren Knut Nordstrøm Side 38
Sjue, Mildrid Slakter’n Side 41
Grønseth, Arne Slakting til jul på 1950-tallet Side 42
Kristiansen, Alf Slakter Per (Peder Anton) Kristiansen Side 44

2010

Forord side  1
Øverby, Jan Erik Martinus Lørdahl, en av Hofs «store sønner» side  2
Backe, Else Marie/ Brøgger, Bodil Dønviks bøye side   6
Olsen, Olaf Minner fra gamle Eidsfoss side   9
Goverud, Per S./ Lindseth, Olaf Brobakken dampsag i Hof side  12
Halvorsen, Roger Madame Cappelen på Eidsfoss og to av hennes planter fra «Eidsfos Flora» side  18
Høstmælingen, Anne Kristine Aposteljern side  22
Jarlsberg 13. november 1937, Eikern-veien må bygges ferdig side  23
Nyhus, Reidun Løken – minnenes elv side  24
Svendsen, Arnfinn Skyssvesenet og gjestgiverier side  26
Hof Historielag, referater fra årets turer i 2010 side  31
Eidsfoss Verk herjet av brann side  34
Halvorsen, Stein Hans Halvorsens verksted side  36
Moe, Alvhilde Langedal Kopstad-kroken i gamle dager side  40
Gammel vise side  44

2009

Forord side  1
Lillehof, Aud-Marit Til minne om Kjell Andresen side  2
Gurrik, Arnulf/Grønseth, Kolbjørn Om Haslestadbanen – en blanding av historiske fakta og gode minner side   4
Nyhus, Reidun Minner fra Haslestadbanen i 50-årene side 10
Gamle bygningsdetaljer fra Hof side 12
Nordseth, Ottar/   Kristensen, Åge/Olsen, Arild Bergli Fotballbaner på Eidsfoss side 13
Bergan, Per Arild Om hundre år er allting glemt? side 15
Lofsberg, Arne/Engelstad, Lars «Kongeveien Christiania – Scheen» klar for turgåere side 19
Vassengen, Kåre Streif fra gjengrodde stier og boplasser side 25
Green, Reidun Kath. Vassås barnemisjon side 26
Backe, Else Marie/Brøgger, Bodil 1887 – Eidsfos Verks Priskurant over Støbegods og Landbruksredskaber side 28
Bergan, Per Arild Forstår du hofdialekten? side 31
Halvorsen, Roger Amurlia i Vassås, et stedsnavn knyttet til plantenavnet «Amur» side 32
Standnes, Brit Brann side 35
Vassengen, Kåre Franskapalen ved Eidsfoss kro side 37
Hof Historielag, referat fra årets turer i 2009 side 38

2008

Forord side  1
Beitnes, Aners Minneord om Nils Beitnes side  2
Våre falne side  3
Gurrik, Arnulf Litt historikk om skogsbilvegen Grønseth – Hajern side 12
Hovland, Inger Et minne om en særlig flink bror side 15
Moe, Alvilde Langedal/Rikartsen, Anne-Lise Stina og Timan, to som aldri ga seg over side 16
Høstmælingen, Anne Kristine En lite kjent portrettmaler fra Hof, Martin Pedersen Vike side 20
Svendsen, Arnfinn Hof sentrum omkring 1935 side 22
Høstmælingen, Anne Kristine Teatertur til hovedstaden i gamle dager side 24
Makloufi, Else Ragnhild Andrine Sundbyfoss – Hofjenta som ble professor og miljøvernforkjemper side25
Lillehof, Aud-Marit Bondestallen side 28
Lian, Elise og Odd Barndomsminner og oppvekstkår side30
Lillehof, Aud-Marit Mikkjel Fønhus og hans forbindelse til Hof side 35
Backe, Else Marie Sykkeltur til London side 36

2007

Forord Side  1
Lillehof, Aud-Marit Telefonen side  2
Hovland, Inger Telefonsentralen i Hof Side  5
Vagnild, Sidsel Litt telefonhistorie fra Eidsfoss Side  9
Bergbudeias butikkærend bivånet Side 11
En liten reiseskildring Side 12
Viker, Knut Postgangen på Eidsfoss Side 13
Gurrik, Arnulf Litt om vassdraget Østelva – Vestelva – Lianelva – Rønnebergelva og videre mot Drammen Side 15
Fra Bondegutten «Hva navn barnet fikk» Side 19
Svendsen, Arnulf Kåpestabbur Side 21
Gamle bygningsdetaljer fra Hof Side 25
Vestfold fylkes kulturvernpris Side 26
Hof UL under krigen Side 27
Makloufi, Else Hof UL etter krigen Side 28
Ungdomslaget Side 34
Fra Solglytt Side 35
Eika på kirkegården Side
Høstmælingen, Anne Kristine En vise om Ole Høiland Side 39

2006

Forord side  1
Sjue, Even Hoppbakker i Vassås side  2
Hermansen, Egil Hoppbakker i Sundbyfoss etter 1945 side  3
Lillehof, Aud-Marit Hoppbakker i Hof og på Haslestad side  4
Nordseth, Ottar Hoppbakker på Eidsfoss side  8
Gleditsch, Solveig Kaarby sjømannsmisjon side 10
Makloufi, Else Hof ungdomslag i perioden 1897 – 1940 side 12
Høstmælingen, Anne Kristine «Bondegutten» – et håndskrevet blad – utgitt av side 20
Samtaleforeningen i Vassås
Høstmælingen, Anne Kristine Meny fra en kongelig middag i 1879 side 23
Svendsen, Arnfinn Hof skytterlag side 24
Makloufi, Else Krigsminner fra fronten våren 1940 side 25
Svendsen, Arnfinn Isgjedde side 30
Svendsen, Arnfinn Fogstad ca 1900 side 32
Vagnild, Sidsel Klosterlasse, jesuitt og tønsberggutt side 34
Rettelser side 36

2005

Forord
Makloufi, Else Hofs egen fotograf side  2
A/S Hof Sag og Høvleri side  4
Historielagets logo side  5
Nøkleby, Andreas Sagbruk i Kopstadfoss side  6
Kopstad trevare side  9
Vagnild, Sidsel Teglbrenning på Hafsrud side 10
Thomassen, Solveig/Aas, Liv Lørdal Trevarefabrikk side 11
Haslestad, Bjørg/Andersen, Arne Smia i Dokka side 12
Bråthen, Ingjerd/Haslestad, Bjørg Vassås skole – minner fra 1926 – 27 – 28 side 14
Svendsen, Arnfinn Seterdrift side 15
Vagnild, Sidsel Foredling av råstoff på lokalt plan – Ysterier i Hof side 16
Grønseth, Kolbjørn En gammel pensjonist tenker tilbake side 18
Dons, Paul De 43 spørsmål side 20
Et minne fra 1905 i brev til Eidsfoss side 25
Klipp fra Jarlsberg 1905 side 26
Gurrik, Per Kristian Michael Skjelderup side 28
Hallerud, Ragnar Ole Hallerud side 30
Vil bilen erobre veiene? side 32
Svendsen, Arnfinn Skikkær i him og kjærke side 33
Grønseth, Kolbjørn Ei lita prestehistorie side 35
Vagnild, Sidsel Tipp & Plan side 36

2004

Forord side  1
Makloufi, Else Kvern- og sagbruk side  2
Eriksen Hedde, Erik Ungdomsminner fra Lians elv side  5
Skaudrift side 10
Vassengen, Kåre Budeia på Holt side 12
Svendsen, Arnfinn En fingernem familie side 13
Vagnild, Sidsel Dukkefabrikken side 16
Uthberg, Karin Sundbyfoss bakeri og konditori side 17
Svendsen, Arnfinn Skredder Chr. Jørgensen side 18
Makloufi, Else Hillestad trevarefabrikk side 20
Nomel, Lilly/Tømmerås, Finn/Skoglund, Arne Frantz Tømmeraas tredreiebedrift side 21
Goverud, Inger Radioreparatøren i Hof runder 70! side 22
Vassengen, Kåre Da vinterstormen ordnet opp side 24
Olsen, Arne Bergli Hof sementvarefabrikk side 25
Svendsen, Arnfinn Barneklær ca. 1930 side 27
Vagnild, Sidsel Årets 100-åring, Eidsfoss Kirke side 28
Sundby, Fredrik J. Mine krigsopplevelser fra min deltakelse fra 11/4-8/5-1940 side 30
Eriksen, Liv Bergene Livet ved Hof Elektrisitetsverk i gamle side 39

2003

Forord side 1
Vagnild, Sidsel Da klokka klang side 2
Vagnild, Sidsel Eidsfoss skole side 3
Vagnild, Sidsel/Hornbæk, Bjørg Lunde/Kopstad, Anlaug Hof skole side 7
Svendsen, Arnfinn Kaarby skole side 11
Makloufi, Else Vassås skole side 14
Makloufi, Else Den flyttbare fylkesskolen side 19
Svendsen, Arnfinn Forsamlingshuset Emaus side 21
Sømme, Ingegerd W./

Hasle, Ragnhild/

Lillehof, Aud-Marit

Jordmødrene side 23
Kristiansen, Bodil Frellumstad Hof sanitetsforening side 28
Braathen, Kari/Backe, Else Marie/Stokke, Valborg Eidsfoss sanitetsforening side 31
Øvreås, Hjørdis Kaarby sanitetsforening side 33
Vagnild, Sidsel Vassås sanitetsforening side 34
Olsen, John Veven fra Hof og dens historie side 35
Juleforberedelsær – slakting side 37
Fossum, Anitra Ødegårdsanlegget i Vassås – Nytt fra sesongen 2003 side 39
Martens, Vibeke V./Stene, Kathrine/Martens, Jes Vassås – en senmiddelaldersk gård i indre Vestfold side 40
Jerpåsen, Gro Ødeåkrer og vegetasjonsendringer ved middelalderødegården i Vassås side 42
Til glede for mange – skjøtsel på middelalderødegården i Vassås side 44

2002

Forord side  1
Nordseth, Gudrun Om vareforsyning og handel side  2
Eidsfoss Samvirkelag side  6
Kristiansen, Bodil Frellumstad Brekke Varelager side  7
Carlsen, Eva/Aronsen, Arne Kopstad Landhandel side  9
Hof Handelslag side 11
Makloufi, Else Lørdal og Nøtnes side 13
Sundbyfoss Landhandleri side 16
Kvilhaug, Egil/Fogstad, Jacob Haslestad Landhandleri side 18
Lian, Elise Kleppan Landhandel side 22
Lunde Vassås Landhandel side 23
Ungdomslag side 24
Gammelt dokument side 26
Fossum, Anitra Vassås kaster nytt lys over middelalderen side 27
Nøkleby, Andreas Sang og musikk i gamle dager side 31
Vassengen, Kåre Noen småstubber fra Fredrik Holts tid side 35
Danielsen, Alfred Om min bestefar Alfred Bakke side 37
Anna Mann og trussel om skoleris side 39
Lokalhistorisk arv – tar vare på vår lokalhistoriske kulturarv side 40

2001

Forord side  3
Skarstad, Anne Landfald Minner fra en svunnen seterdrift side  5
Kopstad, Anlaug Dyrskue i Hof side  8
Svendsen, Arnfinn Stamfaderen Kong Kristian den 4de side 10
Solberg, Thorleif Dråper av fransk blod side 12
Grønseth, Kolbjørn Klar—–Ild! side 15
Aronsen, Arne Kristen Jernbaneminner fra Kopstad side 24
Vagnild, Sidsel Madame Cappelen side 27
Goverud, Svein Hof private middelskole 1937 – 1941 side 31
Sjue, Ole Kristian Skøyerstreker på Vassås side 35

2000

Forord side  3
Sjue, Ole Kristian Vestfold – Hvalfangstens Klondyke side  5
 Vagnild, Sidsel Humle – en gammel nytteplante side 15
Noen Sømbifoss-historier side 16
 Vagnild, Sidsel Karen Toller Hausmann side 17
Lian, Elise Utdrag av 100-års beretning for Frihug Ungdomslag side 21
Nordeide, Rune Sundbyfossen side 24
Bekkevold, Halvdan En julekveld side 26
Takk til side 29