Hof Historielags årsmøte 2018 avholdes torsdag 22.mars kl. 18.30

Hof historielag ønsker alle medlemmer og interesserte velkommen til årsmøtet.

Dato: Torsdag 22.03.18
Tidspunkt: 18:30
Sted: Hof skole personalrom

 

 

Agenda:

Blått interiør – Harriet Backer

* Årsberetning
* Regnskap
* Endring av medlemskontingent fra kr 200,- til 250,-
* Valg
* Foredrag  «Kunstnerbyen Holmestrand i gamle dager»
v/ Vidar Ullenrød (tidligere informasjonssjef på Oslo Børs, nå styreleder i Vestfoldmuseene og Vestfold Vann)
* Eventuelt

 

Leder vil også orienter om planlagte aktiviteter og turer, bl.a. «Bli kjent i bygda di» – tur 2018.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, meldes styret v/ leder Aud-Marit Lillehof senest to -2- uker før møtet.

Det vil bli enkel bevertning samt utlodning.

Vel møtt!
Styret

 

Dugnad på lemmelåven

Hof historielag har i lengre tid jobbet for å redde den unike lemmelåven på Berg gård i Eidsfoss. Lemmelåven er trolig bygd omkring 1850. Bygninger med slike lemmer er ikke kjent fra noe annet sted, så langt vi kjenner til. Det betyr at bygningen mest sannsynlig er unik i hele verden. Derfor er det viktig at den blir bevart.

Lørdag 27.05.17 var en ivrig gjeng i fullgang med å sikre lemmelåven som tidens tann har tæret hard på. Lemmelåven skal plukkes ned og settes opp og restaureres på søndre Voll i Hof.

Dugnaden fortsatte flere lørdag før og etter sommerferien. I slutten av september var lemmelåven ribbet og lemmene kjørt til Voll for lagring. Målet er å plukke ned reisverket i løpet av november.

Lemmelåven på Berg gård Eidsfoss
En liten detalj fra lemmelåven
Utsikt fra lemmelåven mot Bergsvannet i Eidsfoss – luftig

Prosjektleder Stein Kvarme

Æresmedlem

På Historielagets høstmøte rettet leder Aud-Marit en stor takk til Sidsel Vagnild for hennes store innsats og langvarige engasjement for Hof Historielag. Hun ble utnevnt til æresmedlem og overrakt et diplom og blomster som tegn på lagets takknemlighet. Sidsel har betydd svært mye for laget gjennom mange, mange år.

Hun gir seg ikke, heldigvis: Jarlsberg avis skriver om hennes  transkribering av kirkebøker fra 1700-tallet.