Tur til Sundbyfoss

«Bli kjent i bygda di»-tur: mandag 29.05.

Dette er årets første tur som sedvanlig arrangeres som en gåtur 2. Pinsedag.

Nå er det på tide å ta en rundtur i Sundbyfoss. Det blir rusletur og historieformidling i deler av kulturminne-rodene 16 (Fogstad, Sundbygårdene, Nøtnesgårdene og Mølla) og 17 (Kårby og Lørdal).

Oppmøte på parkeringen til Spar i Sundbyfoss kl. 12.30. Ta på godt fottøy, ta med mat, drikke og sitteunderlag. Kafferast ved Kårby grendehus.

Hof-Minne 2022

Hof-Minne, forside

Hof-Minne 2022 er nå tilgjengelig for salg. Hof-Minne er gratis for medlemmer. Utsalgspris er  kr. 125 og kan kjøpes på Hof bibliotek, Spar i Sundbyfoss, Blomsterhuset AS i Hof, Eidsfoss Landhandleri AS  og hos C-optikk i Hvittingfoss. Dessuten hos styremedlemmer i Historielaget.

Se innhold for årets hefte her: Hof-Minne 2022

I heftet er det i forbindelse med åpningen av Malmveien referert til et foredrag holdt av Per Runar Thoresen. Det kan leses her: Malmveien

Julemøte 2022

Det er med stor glede at styret i Hof historielag inviterer til årets julemøte.

Program for kvelden:

 • Foredrag om gravhauger og kulturminnevern i Hof v/historiker og lektor Kim Hjardar
 • Medlemsinformasjon
 • Presentasjon, omtale og utdeling av Hof-minne 2022 til medlemmene
 • Ekstra hefter kan kjøpe

Kaffe og julekake. Utlodning

Velkommen!

Høstens medlemsmøter

Medlemmene oppfordres til å holde av tid til følgende møter:

Høstmøte, torsdag 27.10.2022. Sted: Menighetshuset i Hof, kl. 19.00. Foreløpig program: Svein Edvardsen forteller og leser tekster av Alf Prøysen. Hans Ludvigsen spiller trekkspill. Lagsaker og medlemsinformasjon. Enkel bevertning og loddsalg.

Julemøte, torsdag 01.12.22. Sted: Menighetshuset i Hof, kl. 18.30. Foreløpig program: Tradisjonelt julemøte med utdeling av Hof-Minne til medlemmene og salg av Hof-Minne. Enkel bevertning og loddsalg.    

Vi vil oppdatere med ytterligere detaljer senere.

Tur til Vassås ødegård

I følge programoversikten for Kulturminnedagene i Holmestrand kommune 2022 blir det omvisning i ødegårdsanlegget i Vassås.

Tidspunktet er søndag 11. september. Parkering skjer ved Granly grendehus, Vassåsveien 33, innen kl.16.00. Det blir en tur-etappe langs gårdsveien til Mellom Gran, forbi låven og videre på god vei over jordene og opp til ei tømmervelte like opp i skogen. Her starter omvisningen. Det blir ingen servering, så det dere ønsker av drikke og mat må dere medbringe i sekken. 
Omviser er Åse Marie Green. Omvisningen er gratis.

Hofdagen 2022


Foreninger, lag, frivillige organisasjoner og næringsdrivende i Hof og omegn deltar på markedsdag lørdag 3. september 2022 ved siden av flerbrukshuset, på parkeringsplassene foran Hof fysioterapi og Hetronic-bygget.

Hof historielag vil være tilstede med egen stand.

Velkommen!

Ut på tur til Efteløt middelalderkirke

Torsdagskonsert 09.06 kl 18.00

Tur til Efteløt kirke , med informasjon om kirken og minikonsert på orgel , v/ organisten.

Avreise fra Best i Hof kl. 17.15. Ta med termos, noe å bite i og campingstol. Værforbehold vedr. hygge ute. Pris kr. 150.

Velkommen!

For komitéen for Torsdagskonsertene og Hof Historielag

Åse Marie Green

Bli kjent i bygda di

Mandag 6. juni 2. pinsedag kl. 12.30

Årets første tur, «Bli kjent bygda di», ble planlagt for 2 år siden, men ble avlyst både i 2020 og 2021.  I år arrangeres gåturen som planlagt, som sedvanlig 2. pinsedag, 6. juni.

Turen er lagt opp som en rusletur i området til rode 13 (kulturminne-registrering), rundt Hof sentrum: Voll, Hof sentrum, Thorshaug, Veset, Voldshagan, Grønset, Grønsetfeltet, Gutua, Grønsethauen med siste stopp og kafferast på Kolstadhaugen i «skauhagen» til Hans Arne Lysaker.

Oppmøte på bensinstasjonen Best kl.12.30. Ta med mat, drikke og sitteunderlag.  

Kulturløpe for Hof sentrum

Lørdag 9. april lanserte Holmestrand kommune 4 kulturløyper: Holmestrand sentrum nord, Sande sentrum, Hof sentrum og Industrien i sentrum (Holmestrand). Kanskje noen vil prøve seg på noe av dette mens vi er på tur.

Se kulturløypekart for Hof sentrum

Årsmøte 2022

Hof Historielags årsmøte 2022 avholdes torsdag 31.mars kl. 18.30, på Hof Menighetshus, Torshaugbakken 2 i Hof

Årsmøtesaker:

 • Årsberetning (2019/2020 og 2021)
  (Kan leses under Info om historielaget på menylinjen)
 • Årsregnskap (2019/2020 og 2021)
 • Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, meldes styret v/John Wallumrød, johne-wa@online.no eller Anne Kristine Høstmælingen annekrh@online.no senest 21.03.2022.  

                                                           ——–

 • Underholdning: Gitarspill og sang ved Kristin Menes
 • Styret informerer om lagets arbeid, planlagte aktiviteter og framtidige prosjekter

Enkel bevertning og utlodning                Alle er hjertelig velkomne

                                     Styret i Hof Historielag

Hof-Minne 2021

Hof-Minne, forside

Hof-Minne 2021 er nå tilgjengelig for salg. Hof-Minne er gratis for medlemmer. Utsalgspris er  kr. 125 og kan kjøpes på Hof bibliotek, Spar i Sundbyfoss, Blomsterhuset AS i Hof, Eidsfoss Landhandleri AS  og hos C-optikk i Hvittingfoss. Dessuten hos styremedlemmer i Historielaget.

Se innhold for årets hefte her: Hof-minne 2021

Julemøte 2021

Endelig! Det er med stor glede at styret i Hof Historielag inviterer til årets julemøte.

Dato: Torsdag 2. desember, kl. 19.00. Merk Tiden!
Sted: Flerbrukshuset / Biblioteket 2. etasje i Hof

(Obs! Det er heis i bygget)

Godt nytt år!

Program for kvelden:

 • Première på Christian Erik Nordbys siste film:
  «Festung Bråtaskauen»
 • Medlemsinformasjon
 • Presentasjon, omtale og utdeling av Hof-minne 2021 til medlemmene
 • Ekstra hefter kan kjøpes

Det serveres julekake og kaffe. Utlodning

Gratis adgang.

Velkommen!

Aktuelt høsten 2021: Etablering av nytt arkiv

Historielaget etablerer nå et nytt arkiv i kraftstasjonen på Eidsfoss. Tidligere var arkivet i kjelleren til biblioteket, men det måtte flyttes fordi biblioteket ble flyttet til det nye flerbrukshuset. Vi leier nå tilfredsstillende lokaler om er pusset opp til formålet i 2. etg. i kraftstasjonen. Det er satt opp en del hyller for oppbevaring, men det er behov for mer lagringsmateriell.

Kan du hjelpe oss?

Er det noen som har hyller, bokstøtter, dokument-/brevkurver i stativ etc. som de kan tenke seg å gi bort til historielaget? Vi er takknemlige for all hjelp med dette. Bildene nedenfor viser noe av det vi har behov for.

Ta kontakt med Aud-Marit Lillehof (arkivansvarlig) hvis du har noe som kan anvendes.

Bokstøtter

Brev- /dokumentkurver