Heierstadboka

Heierstadboka Endelig er boka her! Heierstadstuas historie – arkeologi og bygningsanalyse er utgitt av Kulturarv, Vestfold fylkeskommune.  Boka på 238 sider har blitt ei veldig flott bok med mye informasjon. De første 40 sidene er en populærvitenskapelig framstilling, de øvrige sidene er fylt av vitenskapelige rapporter.          – Som følge av dette prosjektet vet vi nå ganske mye om livet på en vanlig gård i Hof fra 1600-tallet og fram til 1900-tallet, sier prosjektkoordinator Anitra Fossum. Historielaget har fått halve opplaget i gave, noe vi selvfølgelig er veldig glade for. Boka er til salgs for kr 250.

Les mer «Heierstadboka»

Dvd om Tønsberg-Eidsfosbanen

ny dvdNy film av Christian Erik Nordby! På Historielagets julemøte 2013 var vi så heldige å få overvære filmpremieren på Nordbys meget severdige film om Tønsberg-Eidsfosbanen. Nordby har gått den 48 km lange ruta og forteller i filmen om de 18 stoppestedene og stasjonene. Han viser også hva som fortsatt er synlige spor etter jernbanen. Den 48 minutter lange filmen viser unike filmklipp og gir en utrolig flott  framstilling av denne jernbanestrekningen fra starten i 1901 til den ble nedlagt i  1938. Med dvd’en følger et 30 siders informativt hefte til utfyllende lesning.

Vi anbefaler filmen på det varmeste! Dvd’en er til salgs på Eidsfoss Landhandleri og koster bare kr 200.

Bergstigen

Bergstigen er blant landets nasjonale verneverdige vegminner. Stien er nylig skiltet og er nå opprustet og fin. Historielaget anbefaler alle å ta den nye stien i øyesyn og bruk. Opprusting og skilting har vært en omfattende oppgave og prosjektet er resultat av et godt samarbeid mellom Statens vegvesen, Sande kommune, Sande Historielag, Hof kommune og Hof Historielag v/leder Aud-Marit Lillehof.