Rode 18 (Vestre Lian, Haslestad, Kleppan, Hulebak, Goverud)

 

HOF-18-001 Saga på Vestre Lian Monebekken  HOF-18-002 Bru over Monebekken  HOF-18-003 Bryggerhuset Vestre Lian
 HOF-18-004 Vaskeplass i Lianelva  HOF-18-005 Tørkeskjul på Vestre Lian  HOF-18-006 Steingjerde Vestre Lian
 HOF-18-007 Kølamile på Vestre Lian  HOF-18-008 Husmannsplassen Moen  HOF-18-009 Tjoneberget tørkeplass for lin
 HOF-18-010 Potetkjeller på Vestra Lian HOF-18-011 Vognskjul (nedre)  HOF-18-012 Vognskjul (øvre) Vestre Lian
 HOF-18-013 Lianmoen grustak  HOF-18-014 Asfaltverk  HOF-18-015 Deponi for septikslam
 HOF-18-016 Søppeldeponi (nedre)  HOF-18-017 Søppeldeponi (øvre)  HOF-18-018 Vei
 HOF-18-019 Tømmervei  HOF-18-020 Nilsekleiv
 HOF-18-022 Ferist Vestre Lian  HOF-18-023 Ferist Haslestad  HOF-18-024 Husmannsplassen Sandåker
 HOF-18-025 Kølastua Søndre Haslestad  HOF-18-026 Kommunestua  HOF-18-027 Danseberga Husmannsplass
 HOF-18-030 Jordteig – Vestre Lian
 HOF-18-031 Jordteig – Vestre Lian  HOF-18-032 Uthuset på Vestre Lian  HOF-18-033 Markedsplass Vabråtan på Haslestad
 HOF-18-034 Brubakken dampsag  HOF-18-035 Haslestad landhandleri  HOF-18-036 Haslestad Stasjon
HOF-18-037 Haslestad bilverksted HOF-18-038 Jernbanebrua Haslestad  HOF-18-039 Haslestadbanen
HOF-18-040 Smia i Dokka  HOF-18-041 Brubakken  HOF-18-042 Løken
 HOF-18-043 Smie på Søndre-Haslestad  HOF-18-044 Brønn på Søndre Haslestad  HOF-18-045 Gammel bygdevei Søndre Haslestad til Kleppan
  HOF-18-046 Haugen husmannsplass  HOF-18-047 Skjul på Haugen HOF-18-048 Brønn på haugen
HOF-18-049 Husmannsplassen Didrikstua HOF-18-050-Sauefjøs i Didrikstua HOF-18-051 Brønn i Dikrikstua
 HOF-18-052-Kølamile  HOF-18-053 Plassen under Søndre Haslestad  HOF-18-054-Uthus-på-plassen
 HOF-18-055-Brønn-på-plassen  HOF-18-056 Grensemerke Søndre Haslestad  HOF-18-057-Kølamile
HOF-18-058-Kølamile  HOF-18-059-Kølamile  HOF-18-060-Kølamile
 HOF-18-061-Kølamile  HOF-18-062-Haslestadstua HOF-18-063-Stallen-på-Haslestadstua
 HOF-18-064 Plassen Nordre Haslestad Uthus  HOF-18-065 Plassen Nordre Haslestad Framhus  HOF-18-066-Bru-over-Åsbekken
 Hof-18-067-Lian-seterstul  HOF-18-068-Haslestadbakken  HOF-18-069-Bekken-fra-Bikjetjenn
 HOF-18-070 Smie Nordre Haslestad – (2)  HOF-18-071-Låve-og-fjøs-Nordre-Haslestad  HOF-18-072-Bryggerhus-Nordre-Haslestad
HOF-18-073 Husmannsplass Rinen  HOF-18-074 Brønn på Plassen Nordre Haslestad  HOF-18-075 Gamme-Jordkøyte Søndre Haslestad