Bøker om/fra Hof

Bokhylla.no

Bøker fra hele 1900-tallet, til og med 2000, legges til Bokhylla, som vil inneholde ca. 250 000 bøker når tjenesten er komplett i 2017.

Bokhylla er gratis tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse.

Access to bokhylla.no: Bokhylla.no is an online service giving users with Norwegian IP addresses access to every book published in Norway up until 2000.

Hof bygdebok 1, gårds- og slektshistorie. Utgitt i 1964 av Hof kommune i Vestfold ved Sigurd H. Unneberg.
 Hof bygdebok 2, gårds- og slektshistorie. 1964
Hof bygdebok: bygdehistorien
Botne bygdebok 1: gards- og slektshistorie
hof-37
Hof kommune i Vestfold. Kommunejubileet 1837-1937. Av Ole Bertelsen Grennæs. 1937.
 hof-87
Hof kommune. Kommunejubileet 1837-1987.  Av Andreas Nøkleby. Drammen.
 hofogvassås
Hof og Vassås kirker 800 år. Menighetsrådene. 1999
 heia
Heia Hof! Hof idrettslag 100 år.  Hof, 1998
 sparebank
Hof sparebank 1886 – 1986: en beretning om bankvirksomhet, litt bygdehistorie, noe om menneskenes liv og virksomhet i en innlandsbygd i Vestfold gjennom 100 år. Av Andreas Nøkleby. 1986.
 medkol
Med køl til Eidsfoss i 200 årAv Axel Haugan. 1997
 milorg
Milorg i Hajernområdet 1940-45. Av John Rønningen. Illustrert med tegninger og fotografier i svart/hvitt. Utgitt av Hof Historielag med støtte av Hof kommune, Kongsberg kommune, Holmestrand kommune, Holmestrand og Omegn Forsvarsforening og Sparebanken NOR. 1995
 minner
Eidsfoss-minner.  Av Erling Christensen. 1992
 jernverk
Eidsfos Jernverk. 1697-1997. Jubileumsbok. Av Morten Alexander Joramo. 1997
 vassåsskole
Vassås skole jubileumsskrift 1864-1964.
 fylkesleks
Norsk gardsbruk, Vestfold. 1947.
 næring
Vestfold fylkesleksikon (Det norske næringsliv). 1949
skogene
Skogene mellom Drammenselva og Eikeren : Strømsåsen, Konnerudkollen-Hagatjern, Konnerudmarka, Mjøndalsskauen og Vestskauen : en eventyrlig vandring i natur og historie. Drammen og oplands turistforening. 1996.
 Heierstadboka
Heierstadstuas historie: arkeologi og bygningsanalyse, 2014
 herstadboka1
Jørgen Loug Herstad og hans etterkommere. v/Ingeborg Bjerknes. Oslo, 1961. 95 blad. Opptrykk utgitt av Hof Historielag
 storskogen
Livet på storskogen. Av Jan Grønseth. 1984
 elgjakt
Elgjakt: historier fra storskogen. Av Jan Grønseth. 1988
Bibliografi over litteratur om Hof kommune Av Åsa Ringborg. Høyskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek-og informasjonsfag, 2006.
Eidsfoss og området rundt Eikeren – Naturen, berggrunnen, mineralene, Jernverket, kulturen. Stein: nordisk magasin for populærgeologi nr. .. .. 1 / 1999.
 Målføret i Hof i Vestfold: oversikt over lydverket v/Torbjørn Hornbæk. Masteroppgave, 1949
Radioreportasje fra 1948 om Eidsfoss og Eidsfos Verk
Kulturlandskap i Hof: innhold, bruk og skjøtsel  av landbruk, kulturminner, bebyggelse. Av Ann Kristin Viken Almås. Ås, Norges Landbrukshøgskole, 1993.