Rode 17 (Kårby, Lørdal, Haugtuft, Gjelstad, Herland. Feltene i Sundbyfoss ned til elva)

 

HOF-17-001Gjelstaddalen Nedlagt husmannsplass-gårdsbruk  HOF-17-002 Gjeldstadrønningen Nedlagt gårdsbruk  HOF-17-003 Gammel vei Gjelstad – Haugtuft
 HOF-17-004 Svartebu husmannsplass  HOF-17-005 Feriekoloni, Granlia  HOF-17-006 Tuftene, nedlagt gård, Haugtuft
 HOF-17-007 Kaarby skole  HOF-17-008 Emaus, bedehus  HOF-17-009 Fossberg, revet bolighus
 HOF-17-010 Engnes lærerbolig, nedlagt gårdsbruk  HOF-17-011 Nordre Lørdal, nedlagt gårdbruk  HOF-17-012 Lørdal grustak
 HOF-17-013 Nedlagt brønn på Lørdal  HOF-17-014 Lørdal, nedlagt banklokale  HOF-17-015 Granly, nedlagt bakeri
 HOF-17-016 Gammel veitrase Strand – Lørdal  HOF-17-017 Grop med ukjent funksjon  HOF-17-018 Brønn til feriekolonien
 HOF-17-019 Skjerp på Rundtjernåsen  HOF-17-020 Steinborg, revet bolioghus  HOF-17-021 Lørdal, (Sveitservillaen) bolig, nedlagt butikk og kro
 HOF-17-022 Bolig, butikk og bensinstasjon  HOF-17-023 Skredderverksted, Grønnvold  HOF-17-024 Øgården
 HOF-17-025 Steinberg hjemmebakeri  HOF-17-026 Lørdal Camping HOF-17-027 Bjørnestille Gjelstad skog
 HOF-17-028 Kullmile Kaarby skog  HOF-17-029 Kullmile Lørdal skog  HOF-17-030 Danserud – Husmannsplass
 HOF-17-031 Gjelstadsmia  HOF-17-032 Kullmile Lørdal skog  HOF-17-033 Kullmile Gjeldstad
 HOF-17-034 Gommerud, husmannsplass  HOF-17-035 Gommerud Sør, husmannsplass  HOF-17-036 Brånadalen, husmannsplass
 HOF-17-037 Bjørnestille på Indre Lørdalsåsen  HOF-17-038 Skogly, Hof Sparebank tidl. lokaler  HOF-17-039 Omholt (Snuta) tidligere butikk og poståpneri
 HOF-17-040 Vassenga, nedlagt gådrdsbruk  HOF-17-041 Gammel bebyggelse i Sundbyfoss  HOF-17-042 Kullmile Revehiet
 HOF-17-043 Kullmile ved Størmyr  HOF-17-044 Kullmile Sølehølet  HOF-17-045 Kullmile Rundtjern
  HOF-17-047 Kullmile Øst for Rundtjern  HOF-17-048 Kullmile ved stien til Rundtjern
 HOF-17-049 Kullmile Askedalen  HOF-17-050 Kullmile vest for Bjørkemyr  HOF-17-051 Kullmile Kaarbykleiva
 HOF-17-052 Husmannsplass Herland  HOF-17-053 Kullmile Haugtuft skog  HOF-17-054 Kullmile Herland
 HOF-17-055 Kullmile Gjelstad  HOF-17-056 Lørdal skole  HOF-17-057 Hillestad Trevarefabrikk
 HOF-17-058 Sommerfjøs til Engnes  HOF-17-059 Kjellås, serveringssted og bolig  HOF-17-060 Kullmile Haugtuft
 HOF-17-061 Kullmile Haugtuft  HOF-17-062 Kullmile Lørdal skog  HOF-17-063 Kullmile Dunderdalen Herland
 HOF-17-064 Kullmile Dunderdalen Herland  HOF-17-065 Gammel veitrase Haugtuft – Herland  HOF-17-066 Brønn lukket Øvre Haugtuft
 HOF-17-067 Slakteri, Veidal HOF-17-068 Kølamile Lørdal skog HOF-17-069 Kølabånn Kaarby skog