Årsmøte 2022

Hof Historielags årsmøte 2022 avholdes torsdag 31.mars kl. 18.30, på Hof Menighetshus, Torshaugbakken 2 i Hof

Årsmøtesaker:

 • Årsberetning (2019/2020 og 2021)
  (Kan leses under Info om historielaget på menylinjen)
 • Årsregnskap (2019/2020 og 2021)
 • Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, meldes styret v/John Wallumrød, johne-wa@online.no eller Anne Kristine Høstmælingen annekrh@online.no senest 21.03.2022.  

                                                           ——–

 • Underholdning: Gitarspill og sang ved Kristin Menes
 • Styret informerer om lagets arbeid, planlagte aktiviteter og framtidige prosjekter

Enkel bevertning og utlodning                Alle er hjertelig velkomne

                                     Styret i Hof Historielag

Hof-Minne 2021

Hof-Minne, forside

Hof-Minne 2021 er nå tilgjengelig for salg. Hof-Minne er gratis for medlemmer. Utsalgspris er  kr. 125 og kan kjøpes på Hof bibliotek, Spar i Sundbyfoss, Blomsterhuset AS i Hof, Eidsfoss Landhandleri AS  og hos C-optikk i Hvittingfoss. Dessuten hos styremedlemmer i Historielaget.

Se innhold for årets hefte her: Hof-minne 2021

Julemøte 2021

Endelig! Det er med stor glede at styret i Hof Historielag inviterer til årets julemøte.

Dato: Torsdag 2. desember, kl. 19.00. Merk Tiden!
Sted: Flerbrukshuset / Biblioteket 2. etasje i Hof

(Obs! Det er heis i bygget)

Godt nytt år!

Program for kvelden:

 • Première på Christian Erik Nordbys siste film:
  «Festung Bråtaskauen»
 • Medlemsinformasjon
 • Presentasjon, omtale og utdeling av Hof-minne 2021 til medlemmene
 • Ekstra hefter kan kjøpes

Det serveres julekake og kaffe. Utlodning

Gratis adgang.

Velkommen!