Julemøte 2021

Endelig! Det er med stor glede at styret i Hof Historielag inviterer til årets julemøte.

Dato: Torsdag 2. desember, kl. 19.00. Merk Tiden!
Sted: Flerbrukshuset / Biblioteket 2. etasje i Hof

(Obs! Det er heis i bygget)

Godt nytt år!

Program for kvelden:

  • Première på Christian Erik Nordbys siste film:
    «Festung Bråtaskauen»
  • Medlemsinformasjon
  • Presentasjon, omtale og utdeling av Hof-minne 2021 til medlemmene
  • Ekstra hefter kan kjøpes

Det serveres julekake og kaffe. Utlodning

Gratis adgang.

Velkommen!

Aktuelt høsten 2021: Etablering av nytt arkiv

Historielaget etablerer nå et nytt arkiv i kraftstasjonen på Eidsfoss. Tidligere var arkivet i kjelleren til biblioteket, men det måtte flyttes fordi biblioteket ble flyttet til det nye flerbrukshuset. Vi leier nå tilfredsstillende lokaler om er pusset opp til formålet i 2. etg. i kraftstasjonen. Det er satt opp en del hyller for oppbevaring, men det er behov for mer lagringsmateriell.

Kan du hjelpe oss?

Er det noen som har hyller, bokstøtter, dokument-/brevkurver i stativ etc. som de kan tenke seg å gi bort til historielaget? Vi er takknemlige for all hjelp med dette. Bildene nedenfor viser noe av det vi har behov for.

Ta kontakt med Aud-Marit Lillehof (arkivansvarlig) hvis du har noe som kan anvendes.

Bokstøtter

Brev- /dokumentkurver

Medlemsskriv – November 2020

Kjære medlemmer av Hof Historielag!

På grunn av koronasituasjonen har vi så langt måttet avlyse turer i vår og sommerhalvåret, og sett i lys av den økte smittefaren tidligere i høst og ikke minst nå, ser vi at årets julemøte også må avlyses. Dette til tross; styret i Hof Historielag holder seg flytende og har regelmessig styremøter den første mandagen hver måned, og redaksjonen i Hof-Minne har vært i gang siden før sommeren og er snart i mål med årets utgave. Hof-Minne 2020 går i trykken i disse dager (medio november), og vi regner med at heftet kan deles ut i begynnelsen av desember.    

Hof-Minne blir levert ut til alle betalende medlemmer, pr. post eller direkte i postkassa.

Ekstra hefter vil komme for salg på Hof bibliotek, Blomsterhuset AS i Hof, Spar i Sundbyfoss og på Eidsfoss Landhandleri og hos optiker C-Optikk (tidligere Else Morseth) på Hvittingfoss.  Dessuten hos styremedlemmene i Hof Historielag.   

Styret i Hof Historielag møtes som sagt regelmessig, og prosjektene våre «ruller og går».

Prosjektet «Malmveien» er ferdig merket på vår side av fylkesgrensa. Infotavler er i produksjon og monteres på våren 2021, på tre ulike steder i Eidsfoss. Arbeidet med «Lemmelåven» er i god gjenge. I Hof-Minne 2020 publiseres en statusrapport om arbeidet frem til høsten 2020. Ødegårdsprosjektet er i gode hender og følges opp av Gert Olav Green. Kulturminner registreres og digitaliseres fortsatt.

Det jobbes fortsatt med å finne et egnet lokale til vårt arkiv. Vi takker alle som har henvendt seg til styret med tilbud om lokaler. Vi ønsker primært at kommunen skal komme oss i møte med forslag om et egnet lokale, men så langt er det ikke kommet noe tilbud. Vi håper imidlertid på en god løsning på nyåret.

Det sittende styret håper på lysere tider og at dere fortsatt vil være medlemmer.

Vi savner alle sammen mulighetene for å treffes i regi av Hof Historielag til møter og hyggelig samvær.

Med vennlig hilsen styret i Hof Historielag

Lemmelåven

Hof historielag har i lengre tid jobbet for å redde den unike lemmelåven på Berg gård i Eidsfoss. Lemmelåven er trolig bygd omkring 1850. Bygninger med slike lemmer er ikke kjent fra noe annet sted, så langt vi kjenner til. Det betyr at bygningen mest sannsynlig er unik i hele verden. Derfor er det viktig at den blir bevart.

Lemmelåven på Berg gård Eidsfoss

Lørdag 27.05.17 var en ivrig gjeng i full gang med å sikre lemmelåven som tidenstann har tæret hard på. Lemmelåven skal plukkes ned og settes opp og restaureres på søndre Voll i Hof.

Lemmelåven blir stadig mindre

Dugnaden fortsatte flere lørdag før og etter sommerferien. I slutten av september var lemmelåven ribbet og lemmene kjørt til Voll for lagring.

Arbeidet med å plukke ned reisverket fortsetter og lørdag 26.05.18 ble litt over halvparten av takstolene tatt ned.

En liten detalj fra lemmelåven
Utsikt fra lemmelåven mot Bergsvannet i Eidsfoss – luftig

Lørdag 14. 07.18 var en dugnadsgruppe på 12 mann i sving og nå er hele Lemmelåven plukket ned. Låven ligger nå godt emballert og lagret på avtalt plass på Voll hos grunneier Halvor Stokke.

Da var hele lemmelåven plukket ned

Alle formaliteter er nå på plass og arbeidet med grunnarbeidet og gjenreisingen kan starte våren 2020. Grunnarbeid; sprenging og graving startet i februar 2020 og ble fullført samme år.

I 2021 startet arbeidet grunnarbeidet og i løpet av våren forsommeren var vi kommet godt i gang.

Tilpasning av grunnstokker
Håper disse holder (7×7 tommer)
Grunnmur og grunnstokker på plass
Gulving
Gulvet begynner å komme på plass

I 2021 startet gjenoppbygning opp for fult. Murer og kraftige grunnstokker er på plass. Nå er det legging av gulv som står for tur.

Fundamenter

Rammeverk for låvens gulv

Status sommeren 2021