Julemøte 2022

Det er med stor glede at styret i Hof historielag inviterer til årets julemøte.

Program for kvelden:

 • Foredrag om gravhauger og kulturminnevern i Hof v/historiker og lektor Kim Hjardar
 • Medlemsinformasjon
 • Presentasjon, omtale og utdeling av Hof-minne 2022 til medlemmene
 • Ekstra hefter kan kjøpe

Kaffe og julekake. Utlodning

Velkommen!

Høstens medlemsmøter

Medlemmene oppfordres til å holde av tid til følgende møter:

Høstmøte, torsdag 27.10.2022. Sted: Menighetshuset i Hof, kl. 19.00. Foreløpig program: Svein Edvardsen forteller og leser tekster av Alf Prøysen. Hans Ludvigsen spiller trekkspill. Lagsaker og medlemsinformasjon. Enkel bevertning og loddsalg.

Julemøte, torsdag 01.12.22. Sted: Menighetshuset i Hof, kl. 18.30. Foreløpig program: Tradisjonelt julemøte med utdeling av Hof-Minne til medlemmene og salg av Hof-Minne. Enkel bevertning og loddsalg.    

Vi vil oppdatere med ytterligere detaljer senere.

Årsmøte 2022

Hof Historielags årsmøte 2022 avholdes torsdag 31.mars kl. 18.30, på Hof Menighetshus, Torshaugbakken 2 i Hof

Årsmøtesaker:

 • Årsberetning (2019/2020 og 2021)
  (Kan leses under Info om historielaget på menylinjen)
 • Årsregnskap (2019/2020 og 2021)
 • Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, meldes styret v/John Wallumrød, johne-wa@online.no eller Anne Kristine Høstmælingen annekrh@online.no senest 21.03.2022.  

                                                           ——–

 • Underholdning: Gitarspill og sang ved Kristin Menes
 • Styret informerer om lagets arbeid, planlagte aktiviteter og framtidige prosjekter

Enkel bevertning og utlodning                Alle er hjertelig velkomne

                                     Styret i Hof Historielag