Årsmøte 2022

Hof Historielags årsmøte 2022 avholdes torsdag 31.mars kl. 18.30, på Hof Menighetshus, Torshaugbakken 2 i Hof

Årsmøtesaker:

  • Årsberetning (2019/2020 og 2021)
    (Kan leses under Info om historielaget på menylinjen)
  • Årsregnskap (2019/2020 og 2021)
  • Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, meldes styret v/John Wallumrød, johne-wa@online.no eller Anne Kristine Høstmælingen annekrh@online.no senest 21.03.2022.  

                                                           ——–

  • Underholdning: Gitarspill og sang ved Kristin Menes
  • Styret informerer om lagets arbeid, planlagte aktiviteter og framtidige prosjekter

Enkel bevertning og utlodning                Alle er hjertelig velkomne

                                     Styret i Hof Historielag