Inviterer til lokalhistorisk kveld torsdag 3. juni

Sagafestivalen i Tønsberg vil også i år invitere alle medlemmer av lag og foreninger i Vestfold med interesse for historie til et felles arrangement på Slottsfjellsmuseet og festivalområdet torsdag 3. juni 2021. Kvelden er et samarbeid mellom Sagafestivalen, Slottsfjellsmuseet og Vestfold historielag.

Program Torsdag 3. juni 2021
Sted: Slottsfjellsmuseet og Tallak

15.30 – Omvisning på Slottsfjellsmuseet
16.15 – Hvorfor er Tønsberg 1150 år? – ved kulturarvsleder Terje Gansum
17.00 – Hva er Norsk borgsenter?
17.45 – Tønsberg i Middelalderen – Kirker, kloster, hospitaler, gilder og bispegårder. Arkeolog Jan Brendalsmo forteller om sin rykende ferske bok.
18.30 – Vandring fra museet til Gildeteltet på Tallak der programmet fortsetter
19.00 – Servering av middag
20.00 – Hva skjer med Middelalderbyen Tønsberg – debatt om satsningen på Norges eldste by
21.00 – Kveldsunderholdning i Gildetelt

Praktisk informasjon

Kvelden er todelt med første del på Slottsfjellmuseet og andre del i Gildeteltet på Tallak. Salen på Slottsfjellsmuseet har kapasitet til 100 personer så derfor har vi forhåndspåmelding. I Gildeteltet på Tallak er det større kapasitet og det er også mulig å melde seg på bare denne delen.

1. Saga hel kveld 250,- (15.30 – 22.00)
Fagprogram Slottsfjellsmuseet og Tallak med servering av middag og en drikkeenhet

2. Saga dag 60,- (15.30 – 19.00)
Fagprogram Slottsfjellsmuseet

Billetter kan forhåndskjøpes på Ticketco.no eller de kan løses i døren ved ankomst Grunnet smittevernshensyn så ønsker vi at så mange som mulig forhåndsbestiller. Påmelding/Spørsmål : Send epost til post@tonsbergmiddelalderfestival.no

Tønsberg Middelalderfestival

Medlemsskriv – November 2020

Kjære medlemmer av Hof Historielag!

På grunn av koronasituasjonen har vi så langt måttet avlyse turer i vår og sommerhalvåret, og sett i lys av den økte smittefaren tidligere i høst og ikke minst nå, ser vi at årets julemøte også må avlyses. Dette til tross; styret i Hof Historielag holder seg flytende og har regelmessig styremøter den første mandagen hver måned, og redaksjonen i Hof-Minne har vært i gang siden før sommeren og er snart i mål med årets utgave. Hof-Minne 2020 går i trykken i disse dager (medio november), og vi regner med at heftet kan deles ut i begynnelsen av desember.    

Hof-Minne blir levert ut til alle betalende medlemmer, pr. post eller direkte i postkassa.

Ekstra hefter vil komme for salg på Hof bibliotek, Blomsterhuset AS i Hof, Spar i Sundbyfoss og på Eidsfoss Landhandleri og hos optiker C-Optikk (tidligere Else Morseth) på Hvittingfoss.  Dessuten hos styremedlemmene i Hof Historielag.   

Styret i Hof Historielag møtes som sagt regelmessig, og prosjektene våre «ruller og går».

Prosjektet «Malmveien» er ferdig merket på vår side av fylkesgrensa. Infotavler er i produksjon og monteres på våren 2021, på tre ulike steder i Eidsfoss. Arbeidet med «Lemmelåven» er i god gjenge. I Hof-Minne 2020 publiseres en statusrapport om arbeidet frem til høsten 2020. Ødegårdsprosjektet er i gode hender og følges opp av Gert Olav Green. Kulturminner registreres og digitaliseres fortsatt.

Det jobbes fortsatt med å finne et egnet lokale til vårt arkiv. Vi takker alle som har henvendt seg til styret med tilbud om lokaler. Vi ønsker primært at kommunen skal komme oss i møte med forslag om et egnet lokale, men så langt er det ikke kommet noe tilbud. Vi håper imidlertid på en god løsning på nyåret.

Det sittende styret håper på lysere tider og at dere fortsatt vil være medlemmer.

Vi savner alle sammen mulighetene for å treffes i regi av Hof Historielag til møter og hyggelig samvær.

Med vennlig hilsen styret i Hof Historielag

Lemmelåven

Hof historielag har i lengre tid jobbet for å redde den unike lemmelåven på Berg gård i Eidsfoss. Lemmelåven er trolig bygd omkring 1850. Bygninger med slike lemmer er ikke kjent fra noe annet sted, så langt vi kjenner til. Det betyr at bygningen mest sannsynlig er unik i hele verden. Derfor er det viktig at den blir bevart.

Lørdag 27.05.17 var en ivrig gjeng i fullgang med å sikre lemmelåven som tidens tann har tæret hard på. Lemmelåven skal plukkes ned og settes opp og restaureres på søndre Voll i Hof.

Dugnaden fortsatte flere lørdag før og etter sommerferien. I slutten av september var lemmelåven ribbet og lemmene kjørt til Voll for lagring.

Arbeidet med å plukke ned reisverket fortsetter og lørdag 26.05.18 ble litt over halvparten av takstolene tatt ned.

Lørdag 14. 07.18 var en dugnadsgruppe på 12 mann i sving og nå er hele Lemmelåven plukket ned. Låven ligger nå godt emballert og lagret på avtalt plass på Voll hos grunneier Halvor Stokke.

Alle formaliteter er nå på plass og arbeidet med grunnarbeidet og gjenreisingen kan starte våren 2020. Grunnarbeid; sprenging og graving startet i februar 2020.

Lemmelåven på Berg gård Eidsfoss

En liten detalj fra lemmelåven

Utsikt fra lemmelåven mot Bergsvannet i Eidsfoss – luftig

 

Lemmelåven blir stadig mindre

Da var hele Lemmelåven plukket ned

 

Æresmedlem

På Historielagets høstmøte rettet leder Aud-Marit en stor takk til Sidsel Vagnild for hennes store innsats og langvarige engasjement for Hof Historielag. Hun ble utnevnt til æresmedlem og overrakt et diplom og blomster som tegn på lagets takknemlighet. Sidsel har betydd svært mye for laget gjennom mange, mange år.

Hun gir seg ikke, heldigvis: Jarlsberg avis skriver om hennes  transkribering av kirkebøker fra 1700-tallet.