Gravminner i Hof

Pilegrimsvandring 14.06.15På DIS-Norges sider er det nå  lagt ut fotografier av gravminnene i Hof og Eidsfoss (Vassås kirkegård er for tiden under avfotografering)

Gravminner på Hof kirkegård. Gravminner på Eidsfoss kirkegård

Fra DIS-Norges side: Velkommen til Norges største database over gravminner. Gravminner gir deg en unik mulighet til å finne slektninger i perioden etter år 1900, hvor tilgangen til kirkebøker og folketellinger er begrenset.

Gravminner kan hjelpe deg å finne:

  • Gravstedet til dine avdøde slektninger.
  • Fødsels- og dødsdato til dine avdøde slektninger.
  • Oversikt over gravlagte på ulike gravplasser.
DIS-Norges sider finnes mye interessant for slektsforskere

Heierstadboka

Heierstadboka Endelig er boka her! Heierstadstuas historie – arkeologi og bygningsanalyse er utgitt av Kulturarv, Vestfold fylkeskommune.  Boka på 238 sider har blitt ei veldig flott bok med mye informasjon. De første 40 sidene er en populærvitenskapelig framstilling, de øvrige sidene er fylt av vitenskapelige rapporter.          – Som følge av dette prosjektet vet vi nå ganske mye om livet på en vanlig gård i Hof fra 1600-tallet og fram til 1900-tallet, sier prosjektkoordinator Anitra Fossum. Historielaget har fått halve opplaget i gave, noe vi selvfølgelig er veldig glade for. Boka er til salgs for kr 250.

Les mer «Heierstadboka»

Dvd om Tønsberg-Eidsfosbanen

ny dvdNy film av Christian Erik Nordby! På Historielagets julemøte 2013 var vi så heldige å få overvære filmpremieren på Nordbys meget severdige film om Tønsberg-Eidsfosbanen. Nordby har gått den 48 km lange ruta og forteller i filmen om de 18 stoppestedene og stasjonene. Han viser også hva som fortsatt er synlige spor etter jernbanen. Den 48 minutter lange filmen viser unike filmklipp og gir en utrolig flott  framstilling av denne jernbanestrekningen fra starten i 1901 til den ble nedlagt i  1938. Med dvd’en følger et 30 siders informativt hefte til utfyllende lesning.

Vi anbefaler filmen på det varmeste! Dvd’en er til salgs på Eidsfoss Landhandleri og koster bare kr 200.