Norge i 1743

Hvordan så Norge ut i 1743? Det danske kanselli sendte ut en spørreundersøkelse med 43 spørsmål om helse, kosthold, dagligliv, økonomi osv. til embedsmenn i Norge, Danmark, Island og Færøyene for å kartlegge landene. Se spørreundersøkelsen (også i transkribert form)

Ika Kongsberg – interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark

Her er en spennende side:  www.ikakongsberg.no

IKA Kongsberg er et interkommunalt selskap som Hof kommune er medeier i.  Hovedoppgaven er å bistå eierne i arkivfaglige spørsmål, samt å formidle historisk kildemateriale fra kommunenes arkiver. Mange av eierne har deponert arkiv som er ute av administrativ bruk. Kommunale arkiv er viktige kilder til kunnskap om blant annet lokalhistorie og slektsforskning. Dette er interessant materiale for kommunenes historieinteresserte innbyggere. De ønsker derfor at ikke bare eierne, men også kommunenes innbyggere skal få kjennskap til siden.