Norge i 1743

Hvordan så Norge ut i 1743? Det danske kanselli sendte ut en spørreundersøkelse med 43 spørsmål om helse, kosthold, dagligliv, økonomi osv. til embedsmenn i Norge, Danmark, Island og Færøyene for å kartlegge landene. Se spørreundersøkelsen (også i transkribert form)

Advertisements