Skulpturen «Til Elise» ble avduket i Eidsfoss torsdag 1. juli

På Vestfoldmuseenes side står:

«Skulpturen er opprinnelig en tegning som er omskapt til skulptur. Tegningen er utført av kunstner Arne Nilsskog, som i samarbeid med Øivind Skjeggerød også står for skulpturen. Skulpturen er en videreføring av utstillingen «Til Elise» som åpnet i 2008. Det er John Fredrik Wallace som står for avdukingen av den flotte damen som ble enke på Eidsfos Verk i 1907. Hun døde nærmere 90 år gammel i 1957, og er nå representant for kvinners muligheter og begrensninger i et mannsdominert og hierarkisk jernverkssamfunn. Temaet er lite belyst, og utstillingen og skulpturen på Eidsfoss åpner for nye innfallsvinkler til historien på Eidsfoss og jernverkshistorien generelt.»

Nord-Jarlsbergmuseene ønsker VELKOMMEN «Hos Elise» i Bråtagata 47.  Det er en flott utstilling, vel verdt et besøk! Utstillingen følger åpningstidene til Gamle Eidsfos kro. Se nettutstilling: «Til Elise – formerenke på Eidsfoss«