Hør om Eidsfoss og Eidsfos Verk i 1948

radioPå bokhylla.no ligger dette interessante radioprogrammet : reportasje fra

Eidsfos Verk fra 1948

Direktør Thon om Eidsfos Verk.

Gustav Jensen (formann fra 1908) forteller om arbeidsforhold

Gunar Ek om maskinformer, hobbyer og fritidssysler

Helge Andresen om Eidsfoss Jeger- og fiskeforening

Arvid Nilsen om sosiale forhold, jernbaneverkstedet, studietur

Reklamer

Skulpturen «Til Elise» ble avduket i Eidsfoss torsdag 1. juli

På Vestfoldmuseenes side står:

«Skulpturen er opprinnelig en tegning som er omskapt til skulptur. Tegningen er utført av kunstner Arne Nilsskog, som i samarbeid med Øivind Skjeggerød også står for skulpturen. Skulpturen er en videreføring av utstillingen «Til Elise» som åpnet i 2008. Det er John Fredrik Wallace som står for avdukingen av den flotte damen som ble enke på Eidsfos Verk i 1907. Hun døde nærmere 90 år gammel i 1957, og er nå representant for kvinners muligheter og begrensninger i et mannsdominert og hierarkisk jernverkssamfunn. Temaet er lite belyst, og utstillingen og skulpturen på Eidsfoss åpner for nye innfallsvinkler til historien på Eidsfoss og jernverkshistorien generelt.»

Nord-Jarlsbergmuseene ønsker VELKOMMEN «Hos Elise» i Bråtagata 47.  Det er en flott utstilling, vel verdt et besøk! Utstillingen følger åpningstidene til Gamle Eidsfos kro. Se nettutstilling: «Til Elise – formerenke på Eidsfoss«