«Til Elise»

Nord-Jarlsbergmuseene har en fin nettutstilling:

 «Til Elise – formerenke på Eidsfos Verk»

Dette er en fin nettutstilling i tilknytning til utstillingen i Eidsfoss om Elise Kristensen og hennes liv på Eidsfoss  fra 1867-1957. I tillegg inneholder siden  mye historisk informasjon om Eidsfoss.

Reklamer