Foredrag på Slottsfjellsmuseet – Våren 2022

.Arr. Slottsfjellsmuseet i samarbeid med Vestfold Historielag.

23. mars kl. 19.00.

Kristian Juel :

«En Kunstydelse av første rang». Om framveksten av et offentlig kulturliv i Tønsberg på 1800-tallet.»

Kulturbyen Tønsberg på 1800-tallet.

Tønsberg opplevde en eventyrlig utvikling gjennom 1800-tallet der handel -og sjøfart var sentrale økonomiske drivkrefter. Økt fritid og privat velstand bidro samtidig til at det vokste fram et offentlig kulturliv i byen der tønsbergenserne for første gang både fikk oppleve og ta del i et bredt spekter av ulike kulturuttrykk.

Kulturrådgiver i Tønsberg kommune og historiker Kristian Juel vil i dette foredraget fortelle om framveksten av et offentlig kulturliv i Tønsberg på 1800-tallet.

6.april kl. 19.00.

Olav Bjørnli og Petter Chr. Gran:

«Tau i lange baner». Tønsberg Reperbane AS sin historie.

Bedriften har en over 200 års historie og var inntil den ble lagt ned i 2007 Tønsbergs eldste bedrift. I foredraget vil Olav Bjørnli, som for øvrig er barnebarn til Olaf Backe som var en av eierne av bedriften fra 1930-1963, ta for seg foranledningen til etableringen, markedsforhold, økonomi, teknologi og hvordan de sosiale forholdene var i de forskjellige tidsepoker. Bjørnli vil også ta for seg årsakene til at bedriften måtte innstille. Som avslutning av foredragskvelden vil Petter Chr. Gran informere om reperbanens gjenoppføringsprosjekt som nå er i gang.

27.april kl. 19.00.

Dag Carlstedt :

«Førsteinstans-domstolene i Vestfold, med hovedvekt på Tønsberg-distriktet.

Historisk gjennomgang av lovgivning fra middelalder til vår tid.

Tidligere Sorenskriver i Horten og justitiarius ved Tønsberg byrett Dag Carlstedt vil ta for seg utviklingen av rettssystemet i Norge helt fra vikingtid og fram til nå. Carlstedt vil komme inn på etableringen av lagtingene og bl.a. se nærmere på etableringen av sorenskriverordningen i 1591.

Det blir også informert om Tønsberg spesielt som fikk sin egen bylov etter 1276. Hvordan har utviklingen vært fram til nå, og har vi fremdeles rester etter nevnte bylov i vår tid?

11.mai kl. 19.00.

Lise E. Talleraas:

«Dåm av sagatid. Vestfoldbunader – tolkinger gjennom et hundreår.» Boklansering.

Boken « Dåm av sagatid. Vestfoldbunader- tolkinger gjennom et hundre år» er et resultat av samarbeidet mellom Vestfoldmuseene og Vestfold Husflidslag. Forholdet mellom drakttradisjon og bunad i vår tid er noe mange bunadbrukere er opptatt av. I boken blir det tatt et tilbakeblikk på bunadhistorien og bunadsbruk i Vestfold fra 1870-tallet og fram til lansering av mannsbunadene på 1980-og 90-tallet. Sammen med foredragsholderen og bokredaktøren Lise E. Talleraas har Ellen Rundereim, Haakon Livland, Kjell J. Nordby og Kristin Norman Bakke bidratt.