Roder og rodeledere

Eidsfoss krets

Rode 1: Fra Fylkesgrensa tom Solbakk, begge sider av fv.35. (Hans Petter Fleischer)

Rode 2: Fra Solbakk tom Vesle Orvika. Hesthammer, Mossehøgda, Hammertangen, Orvika. (Arild Bergli Olsen)

Rode 3: Fom Geitekleiva tom Eidsfoss kirke. Bråtagata, Hovedgården, Hauane, Gata. (Terje Askim)

Rode 4: Hammerborg, Hovet, Kjenna, Vassbotn. (Arild Bergli Olsen)

Rode 5: Teien tom Bergan. Bergstigen. (Steinar Vesterhagen)

Rode 6: Bjørke til Hanakleiva. Rød, Åsen, Rivelsrud. (Ole Thorvald Nordby)

Rode 7:a. Martnarud, Sjulerud. (Jan Grønseth)  b.Holt. (Olav Bjørnli)  c. Eid, Gausen,Brekkedalen, Stubben. (Knut og Ragnhild Brotnow).

Hof krets

Rode 8: Brekke, Hof sag,Løvås, Nestangen, Hem, Rustan, Østby, Breiseth tom Hagenhoff. (Olav Sandlund)

Rode 9: Søndre Nes, Kjennerud, Kopstad, Ravnås, Opsahl, Stigen. Østsida av Vikevannet fram til Kattholmveien. (Roar Kjennerud)

Rode 10: Fra Brekke/Stubben tom Øvre Lindseth. Vestsida av fv. 35. Nordby, Stokke. (Knut Landfall)

Rode 11: Fra Hagenhoff tom Storeng. Vassenga, Fengselet, Rønningen, Hovland, Lillehof, skolen, Kirken, Prestegården. (foreløpig ingen)

Rode 12: Vike, Tveiten, Tangen, Hauanfeltet, Kolstadhaugen, Haugestadgårdene, Kammelrød fram til Nøtnesveien. (Anne Lise Kopstad)

Rode 13: Vold, Hof sentrum, Thorshaug, Veset, Voldshagan, Grønset, Grønsetfeltet, Gutua, Grønsethauen. (Kolbjørn Grønseth)

Rode 14: Nedre Lindset, Gurrik, Hedde, Østre Lian. Østsida av Lianelva. Hajernveien. (Arnulf Gurrik)

Kårby krets

Rode 15: Fom Grennes, Dokka, Djupedal, Rønneberg, Tormodsrud, Hallerud. (Ole Bertil Grennæs)

Rode 16: Fogstad, Hannevold, Sundbygårdene, Nøtnesgårdene, Mølla. (Else Makloufi)

Rode 17: Kårby, Lørdal, Haugtuft, Gjelstad, Herland. Feltene i Sundbyfoss ned til elva. (Arnfinn Svendsen)

Vassås krets

Rode 18: Vestre Lian, Haslestad, Kleppan, Hulebak, Goverud. (Sigrund Goverud, Arne Grønseth, Aase Gran)

Rode 19: Nauf, Solberg, Hostvedt, Vassås kirke, skolen, tom Søndre Gran. (Reidun S. Green)

Rode 20: Fom Eikenes til Vivestadgrensa. Østsida av fv. 312. Buen, Ønnemørk, Berg,Auen, Åsgården. (Vidar Thormodsrud/Dag Aasgård)

Rode 21: Fra gml butikken (Lunden) til Vivestadgrensa. Vestsida av fv. 312. Lofsberg, Åkerholt, Engebråten. (Alf Aakerholt)