21.05.18 – Vandretur til Heierstadsetra, Slettfjell, Montebello og Kabretta

Den tradisjonelle 2.dags pinseturen falt i år på den 21.mai. Vel 50 spreke og blide deltagerne hadde møtt opp ved bommen ved Berg på Eidsfoss for videre frakt opp til området som var startstedet for vandreturen til Heierstadsetra, Slettfjell, Montebello og Kabretta.

Leder Aud-Marit ønsket velkommen i strålende sommervær og Kyrre Hansen orienterte litt om områdene vi skulle ferdes i før oppstart.

Turen var til tider noe krevende, men kun to av turdeltagerne måtte melde pass. Ved Heierstadsetra fikk vi en fin orientering av Kyrre om tidligere bebyggelse og drift. Heierstadsetra ble lagt ned rundt 1880. Setra er tidlig registrert som kulturminne av Tor Bjørvik. Flere i turfølget bidro med detaljert kunnskap og historier fra området. Christian Erik Nordby fortalte om bjørnejakt og «bjønnestillinger» i området og om budeia som tuta eller blåste i en neverlur som signal ned til Heierstad når hun trengte ting brakt opp til setra.

Turfølget tok seg videre opp til Slettfjell hvor det ble tid til en god og lang matpause med prat og hyggelig samvær. På slette fjellet, lyst og åpent 560 m.o.h var det dansemoro rundt Olsok i gamle dager, sies det.

Deretter fortsatt følget til toppen Montebello, som ligger øst for Presteslettås eller Slettfjellet. Opprinnelig het toppen Kikkut, men den ble etter hvert kalt Montebello av eierne Schwartz på Eidsfos Verk. Det italienske navnet klang litt bedre i de kondisjonertes ører.

«I 1890-årene ble det bygget et standsmessig «jaktslott» på Kabretta med 8 sengeplasser og servise til 12. Jaktslottet står der fremdeles, under Montebellotoppen. Schwartz tok sine venner og forbindelser opp på toppen, det ble anlagt ridevei opp og bord og stoler ble anbrakt der oppe. Kokke med kurv og hvitt forkle fulgte med opp med mange godsaker. På toppen skulle man nyte både god mat og god utsikt.» Kilde: s. 49. i bokverket «Skogene mellom Drammenselva og Eikeren.» Drammens og Oplands Turistforening 1996.

På Montebello og det flotte utsiktspunktet, orienterte Kyrre Hansen om navn på høydedrag, steder og områder vi kunne se i det klare sommerværet. Hele den nye kommunen kunne ses fra toppen! Lars Aaserud, sandesokning og pasjonert skautraver med Vestskauen som sitt hjemmeområde, ga deretter til beste mye informasjon om løypenett og turområder. Spesielt interessant var historien om Montebelloløpet, et skogsløp som ble arrangert tidlig på 1930-tallet. Dette var et samarbeid mellom idrettsforeningene i Eidsfoss, Sande og Konnerud. Han hadde og flere gode historier å fortelle om gamle idrettsstjerner fra området, bl.a. Kjell Kopstad og Lars Lørdal.

Fra Montebello ned til Kabretta er det tre nedløp; en turistforeningsvei, en ridevei og en snarvei. Følget samlet seg etter hvert nede ved «jaktslottet» Kabretta og tok den tidligere så staslige bygningen i øyesyn.

Tilbake til startstedet for vandreturen, takket leder Aud-Marit deltagerne og bidragsyterne for en fin dag. Kyrre Hansen ble takket spesielt og overrakt en oppmerksomhet fra Hof Historielag

 

Ref. Anne K Høstmælingen