Den gamle Malmveien – fra Eidsfoss til Thorrud – 10.06.19

Referat fra «Bli kjent i bygda di»- tur, mandag, 10.juni, 2. pinsedag 2019

Den tradisjonelle 2.dags pinseturen falt i år på den 10.juni. Vel 60 spreke og blide deltagerne hadde møtt opp ved renseanlegget ved Vassbotn på Eidsfoss i fine pinseværet.

Dagens tur var lagt til deler av den gamle Malmveien, nærmere bestemt traséen mellom Eidsfoss og Thorrud, ryddet og merket ved stor dugnadsinnsats.

John Wallumrød ønsket velkommen til vandringen og fortalte innledningsvis om den gamle Malmveien, den gamle traséen over skauen fra Konnerud til Eidsfoss. I den første tiden etter at Nikkerud gruver ved Konnerud ble overtatt av Eidsfoss Verk i 1697, oppsto behovet for transport av malm til verket. I en periode på 30 år gikk kjørselen via Sagdammen, Heia, Skulkerud, Gravdalsvollen, Store Svarttjern og ned til Thorrud ved Eikeren. Derfra, avhengig av is eller ikke, gikk transporten videre til Eidsfoss, en strekning på rundt 1,7 mil med malmlass på 1000 kg.

Rydding, merking og opparbeidelse av den gamle traséen har pågått over flere år og har vært et positivt samarbeidsprosjekt mellom Konnerud og Skoger Historielag og Hof Historielag, og etter hvert også med mange ulike grunneiere langs den gamle veien. Avtaler med grunneiere er nå på plass, og merking og skilting med informasjonstavler er delvis fullført, delvis under arbeid. Hof Historielag har mottatt noe økonomisk støtte fra tidligere Hof kommune, og det kan søkes om ytterligere tilskudd fra den nye kommunen.

Kjentmenn og iherdige deltakere i prosjektet over flere år; Hans Petter Fleischer, Arild Bergli Olsen og John Wallumrød bidro med informasjon og orientering langs ruta. I tillegg delte Christian Erik Nordby raust av sitt inngående kjennskap til gamle plasser og tidligere beboere i området. Før avmarsj fra Vassbotn fortalte han om den gamle idrettsplassen som lå der i hans ungdom og om Sagkollbakken der det første hopprennet ble arrangert i 1916 med ca. 40 deltakere.

Første stopp på turen var ved småbruket Bollerud hvor de nåværende eierne fortalte om den gamle plassen.

Følget fortsatt deretter på den svært lettgåtte og fint merkede traséen i det gode været. Innerst i Hovet passerte vi 5-6 boplasser der ansatte ved Eidsfoss tidligere bodde, og de fleste husene er fremdeles bebodd og godt holdt vedlike. Flere stopp ble det underveis, og gamle hustufter ble behørig omtalt og fortalt om, likeså historier om de som i tidligere tider hadde holdt til her langs veien. Mari Olsdatter het en av dem. Hun døde i 1889 og var kjent som en flink bakstekone. Hun ble kalt «Mari på skauen» kunne Christian Erik fortelle. Bak Maristua lå Petriløkka og Hovåsen og flere andre løkker. Der bodde Bollette, f. i 1823. Hun giftet seg med tjærebrenner Ole Ellefsen, og spor etter virksomheten finnes i området. Etter vel halvgått tur, slo turfølget leir for kafferast ved berga ned mot Eikeren. Der var det et flott skue mot Hesthammerøya, Skibergfjell og Bingtjennknatten.

Etter en vel avsluttet og innholdsrik vandretur endte følget opp ved Thorrud. De fleste av turdeltakeren gikk samme rute tilbake, mens andre fikk spesialtransport tilbake til Vassbotn.

Ref. Anne K H