Historielagets julemøte 2017

Hallen, Eidsfoss 3. desember 2017

Leder Aud-Marit ønsket velkommen til de rundt 90 frammøtte og fortalte om kveldens program:

  • Foredrag v/Per Egil Hegge
  • Kaffe, julekake, loddsalg og utdeling av Hof-Minne
  • Presentasjon av Hof-Minne, heftekomiteens arbeid
  • Orientering om hva styret arbeider med nå og videre planer
  • Loddtrekning

Per Egil Hegge fikk så ordet. Han åpnet med å si at norsk er et presist og nyansert språk og dermed vanskelig å skjønne og lære for fremmedspråklige. Dialektene i Norge gjør det ekstra komplisert. Han hadde flere underfundige eksempler på de mange nyansene i språket vårt. Her er noen:

Snø: på swahili har de kun 1 ord for snø, på norsk har vi 20-25 forskjellige ord og det samiske språk har 300, noe som er nødvendig for reindriftsnæringen. Vi mener f. eks. 2 forskjellige ting når vi sier: Han er klovn/Han er en klovn. Likedan betyr det 2 forskjellige ting: å bli overhøvlet/ bli høvla over (!)

Hegge beskrev også at det er viktig med trykkrytme. Han nevnte et trøndersk eksempel på at det er viktig å legge trykket på rett sted: Vart det seint? /Vart det seint? Det første kan besvares med ja eller nei, det siste er et spørsmål om tidspunktet.

Mange som har levd en stund er bekymra for det norske språket. Det behøvde vi ikke være, mente Hegge. Et levende språk endrer seg over tid; tar opp i seg ny-ord mens andre ord blir borte. Slik har det alltid vært. I verdensmålestokk er det norske språket blant de 100 mest utbredte språk og vel befestet og etablert. I Sverige og Danmark blir engelske ord brukt i mye større grad enn i Norge. På Island derimot, er det en egen komite som lager islandske ny-ord.

I det hele var det et utmerket, interessant, morsomt og lærerikt foredrag. Hegge har en særegen, lun måte å forklare på som ble vel tatt i mot av en lydhør forsamling.

Så var det tid for hyggelig kaffepause med den vanlige julemøteserveringen og loddsalg. Deretter presenterte Per Arild Bergan årets Hof-Minne med utfyllende omtale av flere artikler. Heftekomiteens medlemmer ble så takket for sitt arbeid og overrakt vakre blomsterbuketter. Heftet er i år er bedre enn noensinne og vår stolthet, sa Aud-Marit.

Aud-Marit holdt så en orientering om styrets arbeid: Lemmelåvens lemmer er nå tatt ned og fraktet til Søndre Voll hvor låven skal settes opp igjen. Vel 60 % av lemmene kan settes opp igjen. Reisverket må tas ned med kran til neste år. Hun skrøt av den flinke dugnadsgjengen, men de kan gjerne bli flere. Nye søknader om penger og tillatelser er sendt til flere instanser og myndigheter. Herredshuset – hva skjer med den fine bygningen i storkommunen? Den må bli tatt i bruk og bli tatt godt vare på, mente Aud-Marit. Hun har meldt fra om at Historielaget ønsker å leie et par rom og i tillegg trenger mer plass til arkivet. Holmestrand kulturråd – Historielaget er nå innmeldt, for det er viktig med samarbeid f.eks. om arrangement. Geoskanning av Hof kirkegård er fortsatt ugjort. Neste møte blir årsmøtet i mars. Så var det trekning og utlevering av gevinster. Loddsalget innbrakte mer enn kr. 7000!

Ref.: IRH