Historielagets julemøte 2018

Hallen, Eidsfoss 2. desember 2018

Leder Aud-Marit ønsket velkommen til de rundt 100 frammøtte og fortalte om kveldens program.

Première på Christian Erik Nordbys nyeste film – «Etter glemte veier»

Presentasjon, omtale og utdeling av Hof-Minne 2018.

Salg av ekstra hefter og selvfølgelig servering av kaffe og julekake og utlodning med mange gevinster.

Første post på kveldens program var utdeling, presentasjon og omtale av årets hefte, Hof-Minne 2018. Det ble informert om at alle årganger fra 2000 og fremover er tilgjengelige og til salgs ved henvendelse til styret Leder i heftekomitéen, Per Arild Bergan begynte sin presentasjon med det retoriske spørsmålet: Hva er egentlig historie? Hans innfallsvinkel til årets hefte tok utgangspunkt i det faktum at våre omgivelser, topografi, geografi og natur har formet og gitt rammene for Hofs historie. En omfattende artikkel om Hofs geologi, ført i pennen av pensjonert geolog Rolf Sørensen, kalt Historien til Hof gjennom millioner av år, ble først omtalt. Han omtalte videre på en sedvanlig tydelig og klar måte en rekke av de andre artiklene i årets hefte, mange ulike og innholdsrike artikler.

Leder Aud-Marit takket redaksjonskomitéen for arbeidet med årets hefte og overrakte vakre blomster.

Hof Historielags store prosjekt med demontering og flytting av den tidligere så mye omtalte Lemmelåven på Berg i Eidsfoss ble deretter behørig kommentert av leder. Et stort arbeid er nedlagt av mange frivillige og arbeidsglade sambygdinger, og det jobbes nå videre med formaliteter omkring gjenreisningen på gården sentralt i Hof hos grunneier Halvor Stokke på gården Voll. Leder takket for den flotte innsatsen til alle som hadde bidratt på ulike måter i den store dugnaden.

Loddsalg og kaffepause fulgte deretter, og det ble solgt lodder for hele kroner 8800.

Kveldens kulturelle høydepunkt stod Christian Erik Nordby for. Det var premieren på hans siste film med tittelen «Etter glemte veier. En vandring langs veier fra 1802, fra Eidsfoss til Hof kirke og Vestfossen». Christin Erik presenterte før fremvisningen hovedhandlingen i sin film, beskrevet som en kjærlighetshistorie mellom Petronelle Cappelen fra Eidsfoss hovedgård og arvingen til Fossesholm, Niels Otto Omsted. Hun var 16 og han var 15 år eldre enn henne. Filmen omhandler en ellers lite dokumentert og ganske ukjent historie om dette paret som ble viet i Hof kirke i 1803 og utgangspunkt for å finne ut hvor de to veiene har gått mellom Hof og Vestfossen. Han, Niels Otto Omsted, utbedret rideveiene slik at de kunne ride side om side til vielsen i Hof kirke. Filmen er et forsøk på å finne igjen og bevare noe av fortidens spor og minner langs disse traséene. Christian Erik Norby har forsket og lett og funnet de gamle traséene og filmen hans dokumenterer dette på en fascinerende måte.

Leder takket Christian Nordby for en spennende filmfremvisning og overrakte blomster.

Leder ønsket avslutningsvis alle de fremmøtte en god jul og en fin julefeiring.

Ref.

Anne K Høstmælingen